Doc. MUDr. Peter Koliba CSc

Doc. MUDr. Peter Koliba CSc

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., který patří mezi významné odborníky v ČR. Má dlouholetou praxi v oboru gynekologie, klimakterické a menopauzální medicíny i dětské gynekologie.
Byl předsedou Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP a místopředsedou ČMAS - České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP, členem výboru SOM - Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP a také členem redakční rady časopisu Praktická gynekologie a časopisu Klimakterická medicína.
KVALIFIKACE:
1972 – 1978 Lékařská fakulta UP Olomouc Všeobecné lékařství – MUDr.
1983 - Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví - ILF Bratislava
1987 - Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví - ILF Bratislava
1993 - Atestace z oboru dětská gynekologie – ILF Bratislava
1995 - obhajoba kandidátské disertační práce – LF UK Bratislava – CSc.
2006 - obhajoba habilitační práce – jmenování docentem od 2.2.2007

Page 1 of 4 1 2 4