MUDr. Jan Zlatohlavy

MUDr. Jan Zlatohlavy

Ortoped, Chirurg
Kvalifikace
2000 Ukončení studia na 3. lékařské fakultě UK
2000 Ortopedicko - traumatologické oddělení Oblastní Nemocnice Středočeského kraje Kladno
2005 Atestace v oboru Ortopedie – traumatologie
2005 Licence ČLK k vykonávání samostatné lékařské praxe
2008 Ordinář pro chirurgii ruky a zápěstí v Oblastní nemocnici Kladno

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
Česká společnost pro chirurgii ruky
Evropský klub společností pro chirurgii ruky
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně