MUDr. Martina Honkova

MUDr. Martina Honkova

Diabetolog, Endokrinolog

MUDr. Martina Honková promovala na lékařské fakultě University Palackého v Olomouci obor všeobecné lékařství v roce 1989.
V roce 1994 úspěšně složila atestaci z pediatrie. V roce 2001 atestovala v oboru endokrinologie.
Má certifikát k provádění sonografie štítné žlázy, certifikát k zavádění a vedení terapie inzulínovými pumpami.
Je členkou společností J.E. Purkyně, endokrinologické, diabetologické, pediatrické.Účastní se jak domácích, tak zahraničních vzdělávacích kursů . V letech 1989 až 2011 pracovala jako lékařka dětského oddělení , kde postupně prošla standartním oddělením, novorozeneckým oddělením, JIP.
Má 15 ti letou praxi v endokrinologické ambulanci. Pracovala jako vedoucí lékař odborných ambulancí dětského oddělení. Byla odborným garantem endokrinologické péče ve Slezské nemocnici v Opavě.
Od r.2011 zahájila v moderně zrekonstruovaných prostorách v centru Opavy soukromou endokrinologickou praxi. Dále pracuje jako pediatr Dětského centra Čtyřlístek, kde se stará o zdravotní stav dětí určených do adopcí.

Page 1 of 2 1 2