MUDr Vaclav Drahonovsky

MUDr Vaclav Drahonovsky

MUDr. Václav Drahoňovský je vysoce zkušený gastroenterolog a chirurg, absolvent Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze 1970.
V letech 1990 - 1995 působil jako primář chirurgie nemocnice Praha Vysočany a v letech 1995 – 2010 jako primář chirurgie nemocnice Almeda Neratovice. Od roku 2010 působí jako konzultant v PALAS Athéna Praha 11

MUDr. Václav Drahoňovský je jedním z prvních chirurgů, který provedl laparoskopickou CHE a hernioplastiku, prioritní laparoskopické operace pro vředovou chorobu 1993, první laparoskopické operace pro refluxní nemoc jícnu, brániční kýly a achalazii 1994 v Československu. Jedním z prvních chirurgů v České republice, který zvládl laparoskopickou operaci pro onemocnění střev.

Page 1 of 2 1 2