Bachova květinová terapie
InspiraceSituace

Bachova květinová terapie

Aromaterapie, jak už sám její název říká, je léčba pomocí vůní s použitím čichu. A má bezesporu pozitivní vliv na zklidnění či regeneraci organismu, ale působí taky preventivně. Ať už ve formě přísad do koupelí, zředěných esencí, které inhalujeme (aromalampy), nebo olejů, které se používají k masážím. Každý druh vůně má své specifické vlastnosti, proto jsou přírodní vůně z živých i sušených rostlin účinné na určitý neduh. Toho do jisté míry využívá i Bachova květinová terapie.  

Dr. Edward Bach

Anglický bakteriolog (1880 – 1936), který s otcem homeopatie  Samuelem Hahnemannem zastával názor, že nemoci ve skutečnosti neexistují. Existují jen nemocní lidé. V roce 1930 se o vlastní vůli vzdal své lékařské praxe a věnoval se, dle svého přesvědčení účinnějších léčebných postupů. Které jsou založeny na vztahu člověk – příroda – vesmír. Koncem života se snažil svoji metodu vysvětlit a ospravedlnit mystickými argumenty.

Bachova květinová terapie

Kompletní sada pro BKT se skládá z 38 extraktů získaných z květin či jiných rostlin. Tyto látky jsou předepisovány pro léčbu negativních emocionálních stavů, které jsou dle metody dr. E. Bacha základní příčinou jakékoliv fyzické poruchy. Teorie dr. Bacha spočívá v tom, že při soustředění nemocného na pociťované deprese, úzkosti, smutek nebo odpor, fyzické symptomy spojené s problémy zmizí. Sada 38 léků je rozdělena do sedmi skupin, které zahrnují všechny známé negativní stavy. Každý „květinový lék“ se používá k léčbě odlišného duševního stavu.

Strach

 • Osika obecná – strach z neznáma, úzkost a obavy
 • Kaštan setý – nadměrné, nepředložené obavy
 • Devaterník – děs, panika, extrémní strach

Nejistota

 • Hořec žlutý – pochybnosti, pesimismus, deprese ze známé věci
 • Oves hluchý – neuspokojení, nedostatek samostatnosti
 • Habr evropský – pocit méněcennosti, únava 

Nedostatek zájmu o současnost

 • Zimolez – návraty do minulosti, stesk po domově
 • Plamének – nepozornost, fantazírování, snaha o únik

Smutek a zoufalství

 • Modřín – nedostatek důvěry, obava ze ztráty sebeovládání
 • Borovice – sebeobviňování, pocit bezcenosti, pocit viny za druhé
 • Jilm – pocit přemíry odpovědnosti
 • Vrba – zášť a hořkost

Přemrštěná péče o druhé

 • Čekanka obecná – sebelítost, touha po pozornosti
 • Réva vinná – touha po moci, nemilosrdnost, pocit dominance
 • Oliva – duševní únava, vyčerpání po stresu
 • Hořčice – stísněnost, melancholie, hluboké deprese

Osamělost

 • Violka bahenní – obliba samoty, pocit nadřazenosti, rezervovanost, pýcha
 • Vřes – neschopnost naslouchat druhým, zaobírání se vlastním egem

Přecitlivělost

 • Řepík lékařský – úzkost a duševní konflikt kamuflovaný falešným hrdinstvím
 • Zeměžluč – přeochota vyhovět, slabá vůle, snadná zneužitelnost
 • Cesmína ostrolistá – podezřívání, žárlivost, nenávist

Působení květinové terapie

Podle dr. E. Bacha není účinek „květinových léků“ pouze v jejich chemickém složení, ale pro schopnost zvýšit pacientovu „vibraci“ a tím aktivovat duševní sílu, která očišťuje mysl a tělo a tím uzdravuje. V současné době jsou sety BKT dostupné v různých bylinkářstvích či obchodech s alternativními či podpůrnými prostředky. Nejsou určeny přímo pro fyzické potíže, ale spíše k harmonizaci stavu mysli pacienta, jeho nálady, strachu či úzkosti. Neharmonizovaný stav mysli je dle dr. Bacha také prvotní příčinou onemocnění a posléze propuknutí nemoci.

Příprava léků

Několik kapek květinového koncentrátu rozředíme menším množstvím pramenité vody. Ty potom nakapeme do sklenice pitné vody či ovocné šťávy, tu pijeme dle potřeby během dne.

Co je nemoc?

Pokud žijeme v harmonii, budeme ušetřeni nemocí a utrpení. Disharmonie se navenek projevuje nemoci. Naše tělo i celý náš život je přesný zrcadlový obraz naší duševní situace. K uzdravení dochází prostřednictvím našeho podvědomí. Člověk je schopen změnit svůj život tím, že změní své myšlenky. Negativní myšlenky mají ničící charakter v psychice člověka. Když člověk sám nechce, nic mu nepomůže. Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze opravný zásah, kterého použila lidská duše, aby poukázala na naše omyly, ochránila nás před ještě větším nebezpečím a přivedla nás na cestu světla a pravdy, z níž bychom nikdy neměli sejít.

(Edward Bach angl. bakteriolog a homeopat)

Bachova květinová terapie, respektive „léčebné extrakty“ nejsou předepisovány pro žádné fyzické potíže. Jejich prvotním cílem je ovlivnit faktory příčin psychických problémů. Proto jsou doporučeny pro pacienty se základními citovými problémy, které byly identifikovány jako příčina jejich pozdějších onemocnění.

Zdroj: foto – Pixabay

29.7.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky