pracovnice
Péče

Aktivity v domovech pro seniory

Domovy pro seniory zajišťují svým klientům volnočasové aktivity a to jak individuální, tak skupinové. Nabídka těchto aktivit je většinou velmi široká a pestrá. Umožňují seniorům smysluplně trávit čas a být v kontaktu s ostatními lidmi. Klienti se mohou zapojit aktivně nebo jen pasivně přihlížet.

Při plánování volnočasových aktivit vychází zaměstnanci z individuálních potřeb seniorů. Vymýšlí především ty aktivity, které jsou v souladu se zájmy klientů. Z různorodé nabídky aktivit si každý vybere tu, která je mu nejbližší.

Ergoterapie

Ergoterapie je založena na pozitivním vlivu práce na duševní zdraví. Klienti se věnují smysluplné činnosti. Umožňuje klientům zachovat si schopnosti potřebné pro zvládání každodenních aktivit a zájmových činností. Cílem ergoterapie je udržení soběstačnosti klienta.

Cvičení paměti

Jedná se o procvičování paměti pomocí her, kvízů a poznávání předmětů. Tato aktivita je velmi důležitá u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Muzikoterapie

Muzikoterapie využívá hudbu jako terapeutický prostředek. Klienti hrají na jednoduché hudební nástroje a zpívají známé písně. Zpěv má pozitivní vliv na dlouhodobou paměť a poslech hudby vyvolává kladné emoce.

Arteterapie a výtvarné činnosti

Jedná se o terapii kresbou. Klienti malují na plátno nebo papír. Mohou malovat na konkrétní téma anebo ztvárnit jejich myšlenky. Také se mohou věnovat ručním pracím.

Canisterapie

Jedná se o terapii s pomocí psa. Využívá se u pacientů, kteří obtížně komunikují, u mentálně postižených nebo u apatických klientů. Canisterapie pomáhá rozvíjet orientaci v prostoru a čase, rozvíjet sociální cítění a motoriku.

Logopedie

U klientů s neurologickým onemocněním dochází k poruchám řeči nebo hlasu. Klinický logoped provádí terapii zaměřenou na zmírnění obtíží. Může probíhat individuálně nebo skupinově.

Reminiscence

Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou se nejčastěji využívá u pacientů s demencí. Klienti společně vzpomínají na své mládí, školní léta nebo první lásku. Vyvolat vzpomínky pomohou dobové předměty, jako například fotografie, staré přístroje, oblečení, nábytek, noviny nebo nahrávky. Většinou se jedná o speciálně vybavené místnosti určené právě pro tuto terapii.

Taneční hodiny

Provádí se jednoduché rytmické pohyby. Využívá se hudba, kterou klienti znají z mládí. Taneční terapie je vhodná i pro klienty s demencí nebo klienty na vozíku. Pohyb působí na zachování pohybových schopností.

Kulturní odpoledne

Divadelní nebo hudební představení nebo jen společné posezení u kávy. Cílem je navazování interpersonálních kontaktů.

Literární odpoledne

Terapeut předčítá knihu zvolenu klienty. Většinou se jedná o humorné povídky. Klienti mají poté prostor hovořit o knize a o tématech, která jim kniha asociovala.

Pohybové činnosti

Pohyb má blahodárný vliv na tělo v každém věku. Při sportu dochází k lepšímu prokrvení a zlepšení funkce srdce. Většinou se jedná o jednoduché pohybové hry, cvičení na míčích nebo relaxační cvičení.

Filmové večery

Dnes má téměř každý domov pro seniory filmový koutek. Senioři si tak mohou pustit film na přání.

Aktivity slouží k rozvoji a posílení duchovních a sociálních potřeb i psychického zdraví, proto jim je v domovech věnována velká pozornost. I když někdy senioři odmítají účast na některé z aktivit, brzy jim začne chybět kontakt s ostatními lidmi a pochopí, že společně mohou zažít hezké chvíle a obohatit tak svůj život o příjemné zážitky.

Zdroj: foto-Pixabay

7.10.2016 | Michaela Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky