denní stacionář
Péče

Co je denní stacionář?

Denní stacionář je sociální službou. Je určen seniorům, kteří bydlí se svými příbuznými. Příbuzní ale během dne o seniora nemohou pečovat např. z důvodu zaměstnání. Denní stacionář je vhodným řešením. O seniora bude celý den postaráno a bude mít zajištěnu veškerou péči. Večer se senior vrací zpět do svého prostředí. Denní stacionáře nabízejí mnoho aktivit a hlavně strávený čas s vrstevníky.

Denní stacionáře poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionáře poskytuje:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Komu je služba určena?

Jak již bylo řečeno, služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a o které je jinak pečováno v domácím prostředí. Některé stacionáře si určují věkovou hranici pro přijetí. Denní stacionář je vhodný pro ty seniory, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale přes den vyžadují péči, jelikož z různých důvodů nemohou zůstat sami.

Smysl služby

Denní stacionář umožňuje seniorům zůstat v domácím prostředí a přes den mu zajistit adekvátní péči. Zároveň poskytuje úlevu pečujícím osobám v domácnosti. Senioři tráví čas ve společnosti vrstevníků, navazují nové vztahy, udržuje si psychickou i fyzickou kondici, procvičuje motorické činnosti a v neposlední řadě aktivně využívá volný čas. Služba je přizpůsobena potřebám klienta a je poskytována profesionálními pečovatelkami a vyškoleným personálem. Denní stacionář klientům nabízí celodenní program, jako například cvičení, trénink paměti, ruční práce, besedy, zpívání, výlety a mnoho dalších aktivit.

Kolik služba stojí?

Každý denní stacionář má na svých webových stránkách ceny za poskytované služby. Ceny se liší, denní sazba se pohybuje okolo 130 Kč za den. Příplatky jsou za jídlo nebo dopravu. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.

Přehled všech denních stacionářů naleznete zde.

Denní stacionář je dobrým řešením v případě, že chcete mít svého blízkého doma, ale přes den mu nemůžete zajistit péči. Denní aktivity podporují seniory v soběstačnosti, samostatnosti, nácviku různých dovedností a především jsou senioři ve společnosti vrstevníků a nejsou v izolaci.

Zdroj: foto-Pixabay

5.5.2017 | Petra Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme