terapie
Péče

Co je reminiscenční terapie ?

Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou je jednou ze základních terapií u pacientů s demencí. Cílem reminiscenční terapie je zlepšení kvality života za pomoci vyvolávání příjemných vzpomínek buď o samotě nebo spolu s jinou osobou. Terapie je založena na faktu, že vědomosti a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti.

Terapie probíhá většinou formou rozhovoru terapeuta s klientem. Hovoří o klientově dětství, mládí a prožitých událostech. Podněty vedoucí ke vzpomínání mohou být senzorické, například dotek, hudba nebo vůně anebo to jsou sbírky předmětů klientů nebo dobových věcí. Jedná se například o fotografie, vyšívání, staré nádobí, oblečení nebo noviny. Pro tuto terapii se zpravidla využívá místnost, která je vybavena dobovým nábytkem a doplňky.

V případě umístění vašeho blízkého do domova pro seniory či jiného zařízení pamatujte, že je velmi důležité sbalit i ty věci, které u dotyčného vyvolávají vzpomínky. Pohled na známou věc vyvolává v mozku reakci, což je při této terapii žádoucí. V domově pro seniory by se měl váš blízký cítit jako doma, nikoliv jako v hotelu. Ideální je zařídit pokoj stejně jako doma, například stejné rozmístění nábytku, obrazů a polic.

Terapie se probírá základními tématy jako třeba dětství a rodina. Hovoří se o tom, jak vypadal klasický den, o domácích pracích nebo o domě, ve kterém se bydlelo. Silné vzpomínky mají lidé s demencí také na školu. Vzpomíná se na cestu do školy, na učitele, na spolužáku a na prázdniny. Příjemným tématem je také vzpomínání na období první lásky nebo zasnoubení.

V rámci reminiscenční terapie mohou probíhat nejrůznější aktivity. Mohou vznikat umělecké projekty nebo se pořádají setkání, kde lidé společně vzpomínají na svou minulost.

Reminiscenční terapie také pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání jedinečnosti osobnosti klientů. Díky tomu dochází k ukotvení vztahu mezi klientem a sociálním pracovníkem a lepšímu naplánování služby.

Terapie je vhodná nejen u klientů s demencí, ale také zdravých seniorů, kdy má preventivní a aktivizační význam. A na závěr rada pro všechny: schraňujte si předměty, které pro vás mají hlubší význam a vážou se na příjemnou vzpomínku. Ve stáří vám pomohou vzpomínat na váš život.

Zdroj: foto-Pixabay

7.7.2016 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky