socialni rehabilitace
Péče

Co je sociální rehabilitace?

Sociální rehabilitace je jednou ze služeb definovaných v zákoně o sociálních službách. Je zaměřená na posilování osobních schopností a dovedností člověka tak, aby mohl fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a kulturního života. Je určena osobám s kombinovaným, tělesným nebo zdravotním postižením anebo osobám v krizi. Každé zařízení má přesně definovanou cílovou skupinu lidí.

Sociální rehabilitace je poskytována v ambulantní a terénní formě bezplatně. Pobytová služba je placená. Služba naučí klienta všem dovednostem, které potřebuje k samostatnému a spokojenému životu. Posláním sociální rehabilitace je kromě přípravy na samostatný život také prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením. Základem spolupráce mezi poskytovatelem služby a klientem je maximální využití stávajících schopností klienta a jejich posilování, upevňování a rozvíjení.

K čemu je sociální rehabilitace?

Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na:

 • zdraví – naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu
 • volný čas – trávení volného času, koníčky, zájmy
 • pracovní oblast – uplatnění se a nalezení smysluplné práce
 • společenský život – podpora a navazování mezilidských vztahů, fungování ve společnosti
 • rodinný život – rozvíjení rodinných a partnerských vztahů

Dle zákona je sociální rehabilitace zajištěna v tomto rozsahu:

 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. obsluha spotřebičů, péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace v prostoru a další)
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení dětí do školy, jízda MHD, navazování kontaktů a další)
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. organizace volného času, telefonování, zvládání různých situací a další)
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. informace o možnosti získání kompenzačních pomůcek a další)
 5. poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb (zahrnuje i úklid, praní a žehlení)
 6. poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb (včetně pomoci při podávání jídla a pití)
 7. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb (např. pomoc při hygieně, použití WC a další)

Kdo nemůže využít služeb sociální rehabilitace?

 • osoby, s nimiž se nelze domluvit běžným způsobem z důvodu smyslového postižení, těžkého nebo hlubokého mentálního postižení
 • osoby, které nejsou schopny rozvíjet se v samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
 • osoby, které neznají český nebo slovenský jazyk
 • osoby se závažnými poruchami řeči
 • osoby, u kterých je nutná ústavní zdravotní péče
 • osoby závislé na návykových látkách
 • osoby, které jsou klienty doléčovacího centra, účastní se terénních programů a osobám bez přístřeší
 • osoby, které odmítají aktivně spolupracovat
 • agresivní osoby

Díky sociální rehabilitaci se lidé s duševním onemocněním naučí zvládat nároky běžného společenského života. Nabízí klientům upevnit si stávající dovednosti, rozvíjet se a žít samostatně. Umožnuje aktivní využití volného času, naučení se novým dovednostem a navazování nových sociálních kontaktů. Přehled všech poskytovatelů sociální rehabilitace naleznete zde.

Zdroj: foto-

29.11.2016 | Michaela Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky