cohousing
PéčeSituace

Cohousing – typ na vícegenerační spolubydlení

Typ vícegeneračního bydlení tzv. cohousing – není v Česku zatím příliš znám ani využíván. Jenže demografický vývoj ukazuje, že v roce 2050 senioři nad 65 let budou tvořit skoro třetinu všech obyvatel. A právě prodlužující se věk populace určuje, že v nedaleké budoucnosti bude žít v naší zemi téměř milión seniorů ve věku nad 80 let. A to je podstatně více, než je tomu dnes. Společnost tedy bude muset nutně investovat do výstavby zařízení, vhodných pro obyvatele důchodového věku. Aby nevznikaly pouze Domovy seniorů s pečovatelskou službou, může být cohousing vhodným řešením.

Co to je cohousing?

Je to anglický výraz pro spolu-bydlení, tedy společné, sousedské nebo sdílené bydlení. Myšlenka na tuto formu spolubydlení vznikla v Dánsku, kde tímto způsobem bydlí v současné době skoro 1% všech Dánů. V Česku je zatím nejrozšířenější forma tzv. studentského spolubydlení. V evropských zemích (západních) je tato tradice delší, a tak formu cohousingu využívají nejenom studenti či singles, ale i mladé rodiny s dětmi. Další možností je i komunitní bydlení několika generací.

Co je smyslem komunitní bydlení?

Sdílený pronájem je forma bydlení více osob, většinou nezávislých, bez příbuzenského vztahu, v jednom bytě nebo domě, které využívají společně prostory příslušenství, například kuchyň a koupelnu. Jedná se o záměrně budované spolubydlení, ve kterém má každá domácnost svoji vlastní soukromou, plně zařízenou, soběstačnou, bytovou jednotku a zároveň má k dispozici poměrně rozsáhlé společné prostory (kuchyně, jídelna, prádelna, dílna, společenská místnost, dětský koutek, zahrada apod). Obyvatelé cohousingu se osobně podílí na vzniku a na fungování komunity po svém nastěhování do takových prostor. Základem soužití je nezávislost každého jednotlivce, důraz na mezilidské vztahy a budování sousedského společenství.

Různé koncepty vlastnictví

Projekty na komunitní bydlení mohou vznikat různě. Buď jsou jako podnikatelský záměr vybudovaný a financovaný investorem (soukromá společnost, sdružení, město, kraj aj.), který posléze bytové jednotky pronajímá či rozprodá. Nebo mohou vznikat již jako projekt budoucích vlastníků, kteří tak mohou ovlivnit jeho budoucí propozice. Formy vlastnictví, pronájem, osobní vlastnictví, družstevní vlastnictví atd.

Rodinný či vícegenerační cohousing 

Koncept spolubydlení vhodné pro mladé rodiny, které se neznají, i pro osoby zatím bezdětné. Pozitivem je sdílení podobných aktivit, výpomoc při hlídání dětí a pod. Jako vhodné se ukazuje i bydlení generačně starších jedinců. Tento koncept je závislý na zvýšené mezigenerační toleranci k rozdílnému životnímu rytmu spolubydlících.

Cohousing 40+

Spolubydlení vhodné pro osoby bezdětné, nebo pro ty, kteří již žijí bez vlastní dětí, které se osamostatnily. Tento koncept je vhodný pro osoby, které se chtějí zase věnovat sobě, svým koníčkům, kariéře a přitom se připravují na aktivní stáří. Někdy se nazývá bydlením “pro druhou půlku života”. Jsou to čast tzv. singles, neboli osoby, které žijí ve své domácnosti samy, bez dětí či partnera. V současné době se počet jednočlenných domácností stále zvyšuje, a tak forma tohoto spolubydlení do jisté míry nahrazuje i chybějící rodinné zázemí.

Senior cohousing 50+ / 55+

V tomto komunitním spolubydlení vedle sebe žijí ještě pracující jedinci i penzisté, muži i ženy  ve věku 50 – 90 let. Tento koncept nabízí stárnutí v komunitě, tedy alternativu k stárnutí v institucích a stárnutí doma. Na rozdíl od stárnutí v institucích (tj. např. v domovech pro seniory) je senior cohousing založen na vlastní iniciativě seniorů a jejich vzájemné podpoře a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním životě v přirozeném sociálním prostředí. Koncept poskytuje dostatek sociálních kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby.

Jaké jsou výhody?

Tento typ spolubydlení vznikl jako reakce na běžné anonymní formy bydlení a z pragmatických důvodů. Umožňuje participaci, spolupráci a vzájemnou výpomoc mezi lidmi. Komunitní soužití tak přináší konkrétní pozitiva např. pocit bezpečí, efektivnější využití času, možnost společných aktivit, sdílení vybavení a prostředků či dostatek sociálních a společenských kontaktů. Může poskytnout různé formy pomoci, které není v současné době schopna zajistit vlastní rodina, jako hlídání dětí, podpora seniorů, apod.

Budoucí obyvatelé žijící  formou komunitního spolubydlení  jistě ocení případnou vzájemnou výpomoc ostatních. Dalším pozitivem je zachování vlastní identity a důstojnosti, určité nezávislosti na návštěvách vlastních rodinných příslušníků, pocit bezpečí, znalost prostředí, využívání společných prostor a tím i omezení nákladů na bydlení i posilování sociálních vazeb při setkávání s ostatními sousedy. Je tedy jen otázkou času, kdy díky demografickému vývoji se začne cohousing více využívat i v Česku. Myslíte si, že by byl vhodným řešením i pro vás?

Zdroj: foto – Cohousing Woodside

12.12.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme