PéčeSlužby

Domovy se zvláštním režimem

O umístění do domova se zvláštním režimem nerozhoduje žádný úřad. Zařízení si můžete svobodně vybrat a požádat jej o poskytování služeb. Vaše žádost může být odmítnuta, pouze pokud vybrané zařízení neposkytuje službu, o kterou žádáte, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob (tedy nespadáte do cílové skupiny), váš zdravotní stav je příliš vážný nebo zvolené zařízení nemá dostatečnou kapacitu.

O aktuálních možnostech umístění v domovech se zvláštním režimem se informujte nejlépe přímo v příslušném zařízení. Můžete se také obrátit na sociálního pracovníka ve vaší obci, který vám pomůže zorientovat se v dostupné nabídce vhodných sociálních služeb. Často se stává, že zařízení, o které máte zájem, není aktuálně dostupné, ale mohou být k dispozici lůžka v podobném zařízení na jiném místě v kraji. Je možná i změna do vámi vybraného zařízení, když se kapacita uvolní.

Služby v domovech se zvláštním režimem jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klientů.

 Typ zařízení

Zařízení sociální péče.

 Úhrada za pobyt

Ano, jedná se o službu plně hrazenou klienty. Většina klientů má přiznaný přípěvek na péči. Klient hradí za základní činnosti, tj.za ubytování a stravu částku stanovenou poskytovatelem služby, jejíž maximální výše je dána vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 Typický klient

Klient, který má sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, stařeckou, Alzheimerovou demenci či jiný typ demence a má sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 Na co si dát pozor

Klientovi musí po úhradě nákladů na pobyt zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (důchodu). Pokud výše důchodu není dostačující, může se podílet na úhradě těchto nákladů rodina. Domovy se zvláštním režimem se mohou velmi lišit vybavením, rozsahem péče a aktivit pro klienty i cenou.

Důležitým zdrojem informací o nabídce domovů se zvláštním režimem a dalších služeb ve vašem regionu je registr poskytovatelů sociálních služeb, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Povinně v něm musí být uvedeni všichni poskytovatelé, tedy nejen domovy se zvláštním režimem, ale i různé odlehčovací, pečovatelské a ošetřovatelské služby, domovy pro seniory atd. Najdete jej na http://iregistr.mpsv.cz.

Jak vyhledávat v registru ?

Hledání domova se zvláštním režimem:

Na odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/ ve složce Vyhledání služby

  • vyberte kraj, který vás zajímá
  • vyberte druh sociální služby – domovy se zvláštním režimem;

Můžete využít i rozšířené vyhledávání, kde se zadává více kritérií pro vyhledání vhodné služby (např. věková kategori, cílová skupina klientů, apod.).

Zdroj: Foto-Pixabay

28.3.2016 | Petra Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme