mobilní hospic
Péče

Jak funguje hospic?

Hospic je zdravotně-sociální zařízení, které se věnuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Zahrnuje lékařskou i ošetřovatelskou péči, poradenství, duchovní doprovod a pomoc rodinám a blízkým nemocného.

Hospic nabízí pomoc, kdy nejsou medicínské prostředky ani schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného. Hospicová péče je poskytována v lůžkovém hospicovém zařízení nebo v domácím prostředí, tzv. mobilní hospic.

Hospic poskytuje tzv. paliativní péči, která je zaměřená na úlevu od bolesti, kterou nemoc přináší. Hospic garantuje, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude zachována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstane osamocen.

Pro koho je hospic určen?

Hospic je určen nemocným v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, především onkologického, ale také onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS a pokročilé demence. O umístění nemocného do hospice by příbuzní měli uvažovat ve chvíli, kdy nemocniční léčba nedokáže zlepšit nebo stabilizovat stav nemocného a v případě, že je domácí léčba pro rodinu příliš náročná.

Jak to v hospici chodí?

Pacienti jsou převážně umístění na jednolůžkových pokojích, aby bylo zachováno jejich soukromí. Na pokoji bývá většinou postel navíc pro blízkou osobu. Návštěvy jsou povoleny 24 hodin denně. Každý klient má svůj vlastní režim – může jíst, kdy chce a volí si, jak chce trávit čas, např. na zahradě.

Kdo o nemocného pečuje?

Tým hospice je složen z ošetřujícího personálu – lékařů, sester, sociálních pracovnic, psychologů, duchovních, psychologů a dobrovolníků.

Jak žádat o přijetí do hospice?

O přijetí může požádat sám nemocný nebo někdo z jeho blízkých. Hospice mají na svých webových stránkách formuláře k přijetí nebo si je lze vyzvednout osobně. K žádosti nezapomeňte přiložit aktuální lékařskou zprávu a souhlas nemocného s umístěním do hospice.

Kolik se v hospici platí?

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazená ze zdravotního pojištění. Sociální složku si klient hradí sám na každý den. Částka je vždy přiměřená možnostem klientů.

Co je mobilní hospic?

Mobilní (domácí) hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným prožít v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři, sestry, sociální pracovnice a psycholog navštěvují klienta doma. Do služeb je zapojená i rodina. Hospice také nabízí zapůjčení pomůcek k usnadnění péče o nemocného a zaškolují pečující členy rodiny.

Další služby hospice

Hospice zpravidla nabízejí i tzv. respitní pobyt. Jedná se o odlehčovací službu, kdy je nemocný umístěn do hospice krátkodobě s cílem odlehčit pečující osobě. Jedná se většinou o několik týdnů.

Rodiny někdy odmítají umístit své rodiče do hospice, ale domácí péče je mnohdy nákladná a psychicky i fyzicky náročná. I když nahlížíme na hospice jako na smutná místa, nemocní si zde užívají každý den. Nemocným se věnují dobrovolníci, organizují se akce pro veřejnou i pro rodiny. Seznam hospiců dle krajů a poskytovaných služeb naleznete zde.

Zdroj: foto-Pixabay

5.12.2016 | Michaela Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky