vozíčkář
Péče

Jak předcházet proleženinám?

Proleženiny neboli dekubity vznikají u pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko nebo na vozík. Jedná se o velmi nepříjemnou a bolestivou komplikaci zdravotního stavu. Dekubity mohou vznikat velmi rychle, někdy i v řádech pár desítek minut. Ve většině případů lze dekubitům předcházet vhodnou prevencí.

Co jsou dekubity?

Dekubity jsou rány, které vznikají působením lokálního tlaku na kůži. Vznikají v místech, kde dlouhodobě dochází k tlaku mezi kůží a podložkou (postelí). Dekubity se týkají především pacientů upoutaných na lůžko. Dekubity se objevují na místech, kde je slabá vrstva tukové nebo svalové tkáně. Poškození se může projevit jak na svalech, tak na šlachách nebo kostech. Dekubity jsou závažným problémem, neboť se špatně hojí a představují zvýšené riziko vstupu infekce do těla. Pravidelným a častým polohováním pacienta lze vzniku dekubitů předcházet.

Jaké jsou příčiny?

Tlak, který působí na kůži, způsobuje stlačení tkáně. Nedojde-li k odlehčení tohoto tlaku, dochází k viditelným změnám na kůži. V místě tlaku dochází k uzavření drobných cév, tkáně nejsou dostatečně zásobovány kyslíkem a živinami, proto dochází k odumírání tkáně. Podstatná je doba, po kterou tlak působí na kůži. Viditelné změny se objevují v řádech několika desítek minut až hodin. Proto je nutné naslouchat pacientovi a na jeho nepohodlí a bolest reagovat změnou polohy. V případě, že je pacient v kómatu nebo nekomunikuje, je nutné dbát na pravidelnou změnu polohy.

Jaké jsou rizikové faktory?

Na vzniku dekubitů se podílí několik faktorů. Náchylnost ke vzniku dekubitů je individuální. Rizikovými faktory jsou:

 • dlouhodobý tlak na kůži,
 • změna vlastností kůže (elasticita, citlivost),
 • inkontinence (způsobuje narušení kůže),
 • nepohyblivost,
 • úbytek tělesné hmotnosti (ztráta svalové hmoty),
 • celkový zdravotní stav,
 • výživa,
 • věk,
 • špatná péče.

Kde dekubity vznikají?

Dekubity vznikají v místě, kde dochází k tlaku mezi kůži a podložkou. Při poloze na zádech jsou rizikovými místy lopatky, lokty, křížová kost, paty. Při poloze na boku spánky, lícní kosti, ramenní klouby, lokty, kyčelní kost, kotníky. V případě poloze na břiše tváře, hrudník, genitálie, kolena.

Dekubity vznikají v několika stupních:

 • objeví se ohraničené zarudnutí kůže – v tomto případě lze vznik dekubitů ještě odvrátit,
 • na zasaženém místě se objeví puchýř, pokožka bývá namodralá a dochází k odumírání tkáně,
 • dochází k odumření tkáně, zasažené místo je černé.

Léčba dekubitů

Při léčbě je vhodné zajistit vlhko v ráně, využívá se tzv. mokré hojení, které brání bakteriím vstup do rány. Jedná se o polštářky nebo houbičky nasáklé například koloidním stříbrem a dalšími látkami. V případě odumřelé tkáně je nutné mechanické nebo chirurgické odstranění. Dekubity nelze léčit samovolně. K léčbě přispívá také vhodná strava a alespoň minimální pohyb.

Prevence dekubitů

Při podezření na dekubity lze provést několik testů, na jeden z nich se můžete podívat zde. Při prevenci je důležité dbát zejména na tyto faktory:

Hygiena

Je důležité dbát na pravidelnou hygienu a důkladné vysušení pokožky. Místo klasického mýdla je vhodnější používat speciální pěny, které chrání pokožku před působením stolice a moči (v případě inkontinence). Dále je nutné dbát na suché lůžko. V případě inkontinence pacienta je nutné používat inkontinenční pleny/kalhotky. Důležité je také pravidelně měnit ložní prádlo a kontrolovat tělo pacienta, zda se neobjevují červené otlaky.

Masáže a rehabilitace

Vhodná je jednoduchá masáž krouživými pohyby v místech, kde hrozí riziko vzniku dekubitů.

Ochrana kůže před vlhkem

Je důležité udržovat kůži v suchu. Zejména pak u inkontinentních pacientů je důležité dbát na častou výměnu plen. Rovněž je vhodné používat zinkovou mast.

Polohování

Polohování je základním prostředkem při prevenci vzniku dekubitů. Díky změně polohy dosáhneme odlehčení tlaku a prokrvení tkáně. Změna polohy je u pacientů individuální, obvykle se jedná o dvouhodinový interval, ale výjimkou není ani 15minutový. Vždy záleží na pohodlí pacienta.

Správná výživa

Správná a vyvážená strava zajišťuje dostatečnou hydrataci a přísun všech živin, minerálů a prvků. Vhodný jídelníček sestaví nutriční sestra. Důležité je dbát na přísun bílkovin, které tvoří svalovou hmotu.

Speciální pomůcky

Při polohování je důležité odlehčit té části těla, která je ohrožená vznikem dekubitů. Ke správné poloze lze použít celou řadu pomůcek. Jedná se například o antidekubitní polštářky nebo podložky na různé části těla. Využít můžete i speciální antidekubitní matrace. Základní typy matrací hradí zdravotní pojišťovna. U lepších typů matrací poskytuje zdravotní pojišťovna příspěvek nebo můžete využít půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Když už se dekubity objeví

Pokud se jedná o počáteční zarudnutí, stačí dodržovat všechny polohovací a hygienické zásady a zasaženému místu ulevit. Pokud se objeví menší puchýř, lze ho ošetřit dezinfekcí a mokrým hojením, každopádně je ale nutné, aby dekubit viděl lékař (pokud pečujete doma).

Základní a nejdůležitější prevencí je pravidelné polohování a péče o kůži. Je nutné dbát na pohodlí pacienta a hlídat přísun živin a vitamínů.

Zdroj: Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče (test), pixabay (foto)

12.2.2018 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky