Péče

Jak zajistit péči o seniora?

Pokud doma pečujete o seniora a zároveň chodíte do práce, přinášíme vám tipy, jak si péči ulehčit a jaké sociální služby můžete využít. Mnoho seniorů by rádo zůstalo ve svém přirozeném prostředí. Je na pečujících, jak zvládnou péči zajistit. Jaké další služby, kromě domovů pro seniory, lze využívat?

Využijte pomoc od státu

Jestliže mají rodiče či prarodiče omezenou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a nezvládají běžné každodenní činnosti bez pomoci, mají nárok na příspěvek na péči. Příspěvek obdrží senior, aby si mohl hradit péči. Lze tedy využít na služby uvedené níže.

Denní a týdenní stacionáře

Zejména pokud pečující osoba pracuje, nabízí se možnost využití stacionářů. Klient je zde ponechán během dne, případně týdne, poté si ho rodina vyzvedává domů. Kapacita stacionářů je však omezená. Seznam stacionářů ve vašem kraji naleznete v registru poskytovatelů sociálních služeb. Stacionáře během pobytu zajišťují veškeré služby, tzn. stravu, cvičení, pomoc při sebeobsluze nebo hygieně, některé stacionáře nabízí i odvoz domů. Stejně fungují i týdenní stacionáře, které navíc poskytují ubytování. Poplatek za využití stacionářem se řídí zákonem o sociálních službách a prováděcími předpisy. Maximální sazba je 130 Kč za hodinu (při základních úkonech), maximálně 170 Kč denně za stravování. U týdenních stacionářů je za ubytování účtování maximálně 210 Kč denně. V praxi jsou ale ceny nižší. Více o stacionáři se dočtete zde.

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dále osobám se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním. Služba může být poskytována ambulantně, převážně ale pracovníci dochází do bydliště klienta. Služba zahrnuje pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu (hygiena, stravování, donáška jídla, kontakt se sociálním prostředím a další). Maximální stanovená výše je 130 Kč za hodinu. Více o pečovatelské službě se dočtete zde.

Domácí péče

Pozor, nejedná se o totéž, co pečovatelská služba. Domácí péče se týká zdravotních úkonů a je hrazena zdravotní pojišťovnou. Po propuštění z nemocnice může být indikována domácí péče maximálně na 14 dní. Jedná se takové situace, kdy je třeba dohled nad pacientem, nebo je třeba aplikace injekcí či pravidelných převazů. Více se dočtete zde.

Tlačítko tísňové péče

Tlačítko tísňové péče se využívá u osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Senior u sebe nosí speciální náramek nebo tlačítko na přívěsku, které v případě nouze stiskne a bude ihned spojen s operátorem, který zajistí příslušnou pomoc. Jedná se o sociální službu a je dostupná na celém území ČR. Tlačítko je vhodným řešením, kdy může senior zůstat doma, a pečující si mohou být jisti, že v případě nouze si senior dokáže přivolat pomoc. Více zde.

Senioři si často přejí zůstat doma. Díky výše uvedeným sociálním službám je možné skloubit zaměstnání osob a péči o rodinného příslušníka.

Zdroj: foto-pixabay

9.7.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme