PéčeSituace

Kdo má nárok na ošetřovné?

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění. Mají na ní nárok ti, kteří si platí nemocenské pojištění (v případě zaměstnanců ho hradí zaměstnavatel). Nárok na ošetřovné nemají podnikatelé, pokud si nehradí nemocenské pojištění a nezaměstnaní. Ošetřovné je řešením v případě, že člen rodiny po propuštění z nemocnice vyžaduje péči po dobu alespoň 30 dnů.

Jak ošetřovné funguje?

Ošetřovné je vhodným řešením v případě, že člen rodiny vyžaduje celodenní péči po dobu alespoň 30 dnů, maximálně však 90 dnů. Pečující osoba tak dostane z nemocenského pojištění 60 % základu svého příjmu. Ošetřovné se dále vztahuje na péči o zdravé dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského nebo dětského zařízení (způsobené havárií či epidemií), dále na ženu, která porodila a vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Ošetřovné lze čerpat maximálně 90 dnů ode dne propuštění z nemocnice. U dětí do 10 let lze ošetřovné čerpat 9 dnů, v případě samoživtelů 16 dnů.

Musí zaměstnavatel souhlasit s ošetřovatelským volnem?

Ošetřovatelské volno je podmíněno souhlasem zaměstnavatele. Ovšem nesouhlas může zaměstnavatel vyjádřit jen z vážných provozních důvodů.

Kdo může ošetřovatelské volno čerpat?

Starat se o nemocného může manžel, manželka nebo registrovaný partner/ka, příbuzní v přímé linii, sourozenci, druzi nebo družky, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta, strýc nebo jejich manžel. Podmínkou ale je, že žijí s ošetřovaným ve společné domácnosti. Tato podmínka neplatí v případě střídavé péče u dítěte mladšího 10 let, za domácnost se považuje domácnost každého z těchto rodičů.

Kdy vzniká nárok na ošetřovné?

Ošetřovatelské volno si mohou vzít lidé, jestliže jejich příbuzný byl hospitalizován alespoň 1 týden.

Kdy nevzniká na ošetřovné nárok?

Nárok na ošetřovné nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Na ošetřovné dále nemají nárok zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a pojištěnci, kteří jsou studenty nebo žáky.

Kde žádat o ošetřovné?

Podporu při ošetřování člena rodiny zařizuje zaměstnavatel. Praktický lékař nemocného vystaví potvrzení o potřebě ošetřování. Toto potvrzení předá zaměstnanec svému zaměstnavateli.

Kdy je ošetřovné vypláceno?

Ošetřovné se vyplácí od prvního dne, kdy lékař potvrdí nutnost ošetřování. Vyplácí se i za soboty, neděle a svátky.

Může zaměstnanec v průběhu ošetřovatelského volna dostat výpověď?

Nemůže. Po ukončení ošetřování zákoník práce garantuje zaměstnanci původní práci i návrat na stejné místo.

Na ošetřovatelské volno má nárok zaměstnanec v případě, že nemůže vykonávat svou práci z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny. Kalkulačku ošetřovného naleznete zde. Kompletní informace ohledně ošetřovného naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zdroj: foto-pixabay

16.10.2017 | Michaela Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky