klíče 2
Péče

Komu je určeno chráněné bydlení?

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení. Tyto osoby vyžadují pomoc druhé osoby. Chráněné bydlení je alternativou k ústavnímu zařízení. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Komu je služba určena?

Služba je určena lidem se zdravotním postižením starší 18 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce podobný běžnému životu ve společnosti. Služba poskytuje podporu a péči klientům, aby se mohli co nejvíce začlenit do společnosti.

Poslání služby

Cílem služby je především zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost klientů a umožnit jim co největší začlenění do společnosti. Dalším cílem je snížit závislost klienta na péči druhé osoby v co největší míře. Posláním služby je umožnit lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít samostatný život. Pracovníci usilují o zlepšování, obnovení nebo udržení návyků a dovedností souvisejících s péčí o vlastní osobu a domácnost.

Jak to v domácnosti chodí?

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Při prvotní schůzce je klient a jeho rodina informována o možnostech zařízení. Zaměstnanci zařízení potřebují získat nezbytné informace, např. od lékaře. V případě přijetí se uzavírá písemná smlouva, kde jsou stanoveny cíle a forma spolupráce. Smlouva se obvykle uzavírá na jeden rok a je možné ji prodloužit.

Jeden byt obývá několik klientů. Podílejí se společně na chodu domácnosti dle svých možností. Sociální pracovníci jsou s klienty v pravidelném kontaktu. Služby poskytují buď sociální pracovníci, nebo pečovatelé či asistenci sociální péče.

Kolik služba stojí?

V ceně služby je zahrnutý nájem, stravování, náklady na péči a ostatní náklady (např. internet). Ceny jsou velmi rozdílné, vždy záleží na konkrétním zařízení. Ceny obvykle začínají na 5000 Kč. Na tuto službu lze využít příspěvek na péči.

Chráněné bydlení podporuje jedince s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet a zvládat nároky samostatného bydlení. Pracovníci pomáhají s osvojením návyků potřebných k chodu domácnosti. Přehled poskytovatelů chráněného bydlení ve vašem kraji naleznete zde.

Zdroj: foto-pixabay

10.9.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme