Montessori - i pro seniory
InspiracePéče

Montessori: koncept péče i pro seniory

Výraz Montessori si většina lidí spojuje s alternativní školní výchovou dětí. Pedagogika M. Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Má své principy a její autorka, podle které se škola jmenuje, se řídila mottem “Pomoz mi, abych to dokázal sám”. Tento typ školy je zaměřen na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Své aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, nikoliv vyučujícího. A právě tyto principy, techniky i pomůcky, lze praktikovat i v práci s aktivizací seniorů.

Kdo byla Maria Montessori?

Všestranná italská pedagožka, filozofka a vědkyně (1870 – 1952). Je známa především svými novými pedagogickými metodami, které zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí. Hlavní myšlenky koncepce její školní výchovy jsou:

 • Dítě je tvůrcem sebe sama
 • Pomoz mi, abych to dokázal sám
 • Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.
 • Respektování senzitivních období.
 • Svobodná volba práce.
 • Polarizace pozornosti.
 • Celostní učení.

Aktivní stárnutí

Právě typ Montessori školy, který pracuje i s postiženými dětmi, lze úspěšně použít pro smyslové aktivizace seniorů. Používají se podobné techniky a pomůcky, které jsou vhodné právě pro seniory postižené demencí. V dnešní době jsou staří lidé někdy tzv. přepečováváni a  tento koncept je právě zaměřen na práci všedního dne např. na krájení, zapínání knoflíků a další smysluplné činnosti. Tím se podporuje sebedůvěra nemocných seniorů. Možná překvapí jednoduchost pomůcek a je až zarážející, jak dokáží pomoc.

Pravidla  smyslové aktivizace

I když je důležitá komunikace, je nutné dodržovat základní pravidlo: nepřehlušovat seniora vlastním mluvením, ale nechat mluvit více jeho samotného. Důležitá je také akceptace prostředí, ve kterém senior žije a přizpůsobit ho jeho potřebám. Tento přístup pomáhá, aby staří lidé zvládali jednoduché činnosti nejen vlastními silami, ale hlavně vlastním tempem.

Metoda práce se seniory

Metoda dle Montessori je zaměřena na práci všedního dne. I stárnoucí člověk má vlastní vnitřní potřeby. Jeho samostatnost je podporována smysluplnou činností.

 • tím poskytuje sebedůvěru
 • jedná se o praktický život, který důvěrně znají (Jsem užitečný, potřebný)

Důležitý je člověk, nikoliv jeho omezení

Koncept se zaměřuje na člověka, ne na jeho diagnózu. Lidé s demencí jsou konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouštějí. Montessori metoda se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě zvládne. Sociálně upadající jedinec je zapojován do života v rámci komunity pobytového zařízení a zároveň je mu dávaná možnost své schopnosti zachovat a v některých případech dokonce zlepšit či znovu nalézt.

Pomůcky  

Pomůcky pro smyslovou aktivizaci seniorů vycházejí ze stejných principů jako pomůcky používané dle zásad pedagogiky M. Montessori. Tam přispívají k přirozenému vývoji dětí s těžkým zdravotním postižením a slouží ke cvičení činností „praktického života“, stejně tak jako pro rozvoj smyslů, rozvoj řeči, rozvoj matematických schopností aj. Nabídku pomůcek lze nalézt na internetových stánkách specializujících se na Montessori pedagogiku.

Aktivita smyslů – cesta k oddálení stáří

To platí samozřejmě obecně. Jakákoliv aktivita je vhodná pro boj s odumíráním mozkových buněk, se stařeckou demencí. Co nám umožní?

 • Aktivizaci vlastní osoby a s tím spojený pocit radosti ze života
 • Udržet nebo obnovit schopnosti, zdroje a vlastní síly
 • Trénovat kompetence všedního dne
 • Udržet nebo obnovit vlastní, věcné a sociální kompetence
 • Zachovat nebo zlepšit orientaci v čase a místě
 • Zlepšit schopnosti koordinace
 • Trénink slovní zásoby – hledání slov
 • Trénink verbálních a neverbálních vyjadřovacích schopností
 • Celoživotní učení, otevírání se novým věcem i ve stáří

Montessori koncepce aktivizace smyslů je vhodná pro velmi staré osoby a také pro osoby s onemocněním demencí, kde pomáhá zajišťovat jejich potřeby. Metoda aktivuje smysly člověka, které jsou klíčem k jejho schopnostem a znalostem. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, obvyklé pohybové činnosti nebo známé písničky. Tyto podněty vyvolávají u seniorů vzpomínky, probouzí paměť a umožní komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění plnohodnotného života i ve stáří.

Zdroj: foto – Montessoriseniorcare

9.6.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky