ruce
Péče

Navýšení příspěvku na péči v roce 2019

Během letošního roku příspěvek na péči stoupne o čtyři a šest tisíc korun. Zvýšení se však netýká všech. Přečtěte si nová pravidla, která platí od roku 2019.

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Připomeňme si, že příspěvek na péči je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká nebo poskytovatel sociálních služeb. Za osobu blízkou se považuje manžel nebo manželka, dítě vlastní, osvojené nebo převzaté do trvalé péče, sourozenci, zeť a snacha.

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, kterými jsou:

  • mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze),
  • orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí),
  • komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou),
  • stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu),
  • oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se),
  • tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu),
  • výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky),
  • péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření),
  • osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku),
  • péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty).

Daná osoba pro nárok na přiznání příspěvku na péči nezvládá minimálně 3 základní životní potřeby. Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele.

Navýšení příspěvku v roce 2019

Navýšení příspěvku na péči proběhne ve dvou vlnách. K prvnímu navýšení došlo 1.4.2019, a to u příspěvku na péči u dětí i dospělých ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč, pokud nevyužívají sociální služby. V případě využívání sociálních služeb platí částka z předešlého roku, tj. 13 200 Kč.

K dalšímu navýšení dojde 1.7. 2019. U dětí do 18 let ve III. stupni závislosti se navýší na 13 900 Kč, u dospělých osob se navýší na 12 800 Kč.

K navýšení příspěvku na péči dojde automaticky, není potřeba o nej dodatečně žádat. V souvislosti s novou úpravou výše příspěvku na péči již není možné požádat o 2 000 Kč navíc pro nezaopatřené dítě ve věku 4 – 7 let ve III. a IV. stupni závislosti. Na toto navýšení dosáhnout pouze rodiče dětí do 18 let v případě, že je jejich příjem a příjem společně posuzovaných osob nižší než dvojnásobek životního minima. Životní minimum vaší rodiny si můžete spočítat zde.

Zdroj foto: pixabay

29.5.2019 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme