paliativní péče
PéčeSituace

Paliativní péče. Pojem skoro neznámý

Je to slovo, které ještě před pár lety v našem slovníku chybělo. I dnes, většina lidí tápe, neví přesně, co ten pojem znamená. Pro téměř 80% lidí je paliativní péče velkou neznámou. Ale doba i přístup společnosti k péči o pacienty, kterým už nezbývá moc času, se postupně mění. A tak tento výraz většinou uslyšíte v souvislostech s nevyléčitelnou nemocí, poslední fází rakoviny, umíráním člověka. Ale je to přeci jen něco víc…

Paliativní péče

Bývá definována různým způsobem. Obecně se tímto pojmem rozumí komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním (konečném) stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Paliativní medicína, léčba

Je specifická lékařská péče o pacienty v pokročilém stádiu aktivní postupující nemoci, jejichž prognóza je omezená, přičemž těžištěm péče je kvalita života. Jedná se o součást paliativní péče.

Co znamená specializovaná paliativní péče

SPP je aktivní péče, která je poskytovaná pacientům a jejich rodinám týmem odborníků. Ti jsou v otázkách této péče speciálně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi. Poskytování paliativní péče je hlavní pracovní náplní tohoto týmu.

Základní formy SPP

Specializovanou paliativní péči lze poskytovat různými formami a v zařízení, které mohou mít odlišnou podobu. Jsou to především:

 • domácí paliativní péče, tj. domácí (případně „mobilní“) hospic
 • hospic (samostatně stojící lůžkové zařízení) poskytující specializovanou paliativní péči
 • oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových ZZ (v rámci nemocnic a léčeben)
 • konziliární tým – poskytuje konzultace k péči v rámci zdravotnického zařízení
 • denní stacionář paliativní péče („denní hospicový stacionář“)
 • specializované poradny a tísňové linky pro SPP
 • zařízení určená pro určité diagnostické skupiny atd.

Principy léčby

Principy paliativní medicíny jsou ve vzájemném vztahu s potřebami umírajících a zahrnují tyto základní cíle:

 • zmírňující péči
 • efektivní terapii somatické a psychické bolesti
 • sociální zázemí
 • duchovní pomoc
 • emotivní podporu
 • aktivní nebo aktivizační individuální program pro umírající
 • doprovodnou odbornou pomoc rodině umírajícího

Vztah paliativní péče a hospiců

Starostlivost o pacienty lze poskytovat v hospicích,  domácnostech anebo nemocnicích. V systému paliativní péče je důležitá i úloha rodiny nemocného. Hospice jsou tedy jen jednou z několika možných forem, kde se poskytuje paliativní péče a léčba bolesti. Protože nároky na zdravotní péči jsou závislé od druhu nemoci, řešením je existence speciálních programů paliativní starostlivosti například pro rakovinu nebo AIDS.

Kdo pomáhá?

Tato péče je poskytovaná specializovaným zařízením hospicového typu, která se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., § 22a) „Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková.“ Více informací najdete zde:

Česká společnost paliativní medicíny

Cesta domů

Hospice

Je jedno, jestli se nazývá léčbou, medicínou nebo péčí, podstatné je slovo paliativní. To znamená celkovou péči o nemocné, u kterých jejich nemoc dospěla do takového stadia, že se již nedá vyléčit. V této fázi je nejdůležitější léčba bolesti a jiných symptomů: například zvracení, poruch spánku, dechových obtíží atd. A v rámci celkové péče pak i řešení psychických, sociálních nebo duchovních problémů nemocných i jejich nejbližších. Podílí se na ní tedy nejenom lékaři, sestry, sociální pracovníci ale i dobrovolníci a duchovní.

Zdroj: foto – Pixabay

2.6.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky