miminko
Péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako profese

Pěstounská péče na přechodnou dobu je v naší legislativě poměrně nová věc. Smyslem je umožnit dítěti zůstat v náhradním rodinném prostředí namísto ústavní péče. Pro správný psychický vývoj dítěte je důležité, aby vyrůstalo v prostředí s blízkou vztahovou osobou. Nemusí to ale být jen matka.

Co je PPPD?

Tato forma pěstounské péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Přechodná doba může znamenat:

 • doba, po kterou rodič či rodiče z vážných důvodů nemohou plnit svou rodičovskou odpovědnost
 • doba, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením
 • doba do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlas rodiče s osvojením dítěte.

Dítě může být svěřeno do PPPD maximálně na jeden rok. Vychází se z předpokladu, že rozhodnutí soudu např. o osvojení bude učiněno do jednoho roku.

Kdo se může stát pěstounem?

Pěstounem se může stát osoba, která bude zařazena do evidence pěstounů na přechodnou dobu a splní stanovené podmínky. Základními kritérii jsou:

 • stabilní vztah a rodinné zázemí (alespoň 5 let společného soužití bez problémů nebo osoby bez partnerského vztahu, které ho nevyhledávají)
 • dobrý zdravotní stav
 • odstup minimálně 2 roky od přijetí posledního dítěte do rodiny (biologické či přijaté)
 • trestní bezúhonnost
 • vyloučení závislosti nebo psychického onemocnění
 • zralost osobnosti, schopnost přijmout jakékoliv dítě

Důležitým předpokladem pěstounů je, že již mají své vlastní děti. Rozhodnutí stát se pěstounem na přechodnou dobu často padne právě ve chvíli, kdy již dospělé děti opouštějí rodinné zázemí a rodiče mají ještě dost sil starat se o další dítě. Žádost o zařazení do evidence podávají pěstouni na odboru sociálně-právní ochrany dětí na příslušném úřadu v místě bydliště. Po rozhodnutí o zařazení do evidence následuje vzdělávání v rozsahu 72 hodin.

Pěstouni mají zároveň určité povinnosti. Musí být ochotni spolupracovat s vybranou náhradní rodinou, spolupracovat s dalšími odborníky, zaznamenávat pokroky dítěte formou deníku, fotek a podobně, vzdělávat se a účastnit se supervizí.

Dávky pěstounské péče

Odměna pro pěstouny činí:

 • 20 000 Kč (hrubého) pro každého pěstouna zařazeného do evidence profesionálních pěstounů bez ohledu na počet dětí. Tuto odměnu čerpá pěstoun i v případě, že zrovna žádné dítě nemá. Musí být v pohotovosti kdykoliv dítě přijmout
 • 26 000 Kč (hrubého) pokud pěstoun pečuje alespoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve II. až IV. stupni
 • Pokud je pěstounovi svěřeno další dítě do klasické dlouhodobé pěstounské péče, zvyšuje se odměny o 6 000 Kč.

Po dobu trvání pěstounské péče na přechodnou dobu má pěstoun nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který se odvíjí od věku dítěte. Pokud se jedná o dítě s určitým stupněm závislosti, příspěvek se ještě navyšuje. Základní výše příspěvku je:

 • 0 – 6 let 4 950 Kč
 • 6 – 12 let 6 105 Kč
 • 12 – 18 let 6 985 Kč
 • 18 – 26 let 7 260 Kč

Pěstounská péče na přechodnou dobu jakožto povolání není pro každého. Je to psychicky náročná práce, ale zároveň velmi obdivuhodná. Pokud vás zajímají konkrétnější informace, můžete navštívit následující zdroje.

https://www.mpsv.cz/files/clanky/23252/Pestounstvi_profese_archiv.pdf

https://www.rpp.cz/inpage/chci-byt-pestounem-pppd/

26.3.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme