předpis na léky
Péče

Poradíme si … s léky na předpis

Recept na léky – jak banální záležitost, ale i zde můžete narazit na řadu úskalí. Léky se liší např. podle obsažených látek, způsobu užití, jejich indikace a dalších kritérií. Podle toho, co léky obsahují a jaké mají účinky se liší také pravidla pro jejich vydávání.

Léky, které jsou tzv. volně prodejné, mají nízké riziko nežádoucích účinků a můžete je v lékárně získat i bez lékařského předpisu. Je však třeba se i k nim chovat maximálně obezřetně a užívat je správně.

Výdej léků vázaných na lékařský předpis (recept) je možný pouze v lékárnách. Jedná se o léky, které mohou i při správném používání představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí, pokud jsou použity bez lékařského dohledu.

Léky na recept

Pokud vám předepisují léky různí lékaři, buďte při jejich užívání opatrní. Léky se stejnou účinnou látkou se mohou jmenovat různě, jejich vzájemné působení a hromadění látek ve vašem těle vám může uškodit. Vždy informujte vaše lékaře o všech lécích, které užíváte, o radu můžete požádat i svého lékárníka.

Ověřte si, že vám lékař předepisuje domluvený počet balení, aby vám léky vydržely do případné další kontroly. Lékař vám léky předepíše až na tři měsíce, případně vám může vystavit i tzv. opakovací recept, na který si můžete léky vyzvednout několikrát – lékárník si v tomto případě recept okopíruje a originál vám vrátí, abyste jej mohli použít při další návštěvě.

Pravidla pro předepisování léků

U některých léčivých přípravků existují tzv. preskripční a indikační omezení, což znamená, že je může předepisovat pouze lékař-specialista určené odbornosti (onkolog, revmatolog, gynekolog apod.), respektive že je možné takovéto léky předepisovat jen vybraným skupinám pacientů.

Jestliže si některý z takovýchto léčivých přípravků chce zaplatit běžný pacient ze svého, je celá věc mimo tento režim, a může (ale nemusí!) mu ho předepsat kterýkoli lékař. Neexistuje právní předpis, který by lékaři zakazoval předepsat nějaký léčivý přípravek. Lékař je však za léčbu a předepsané léčivé přípravky odpovědný. Měl by používat jen ty, s nimiž je dostatečně seznámen, zná jejich indikace, kontraindikace, dávkování, vedlejší účinky, interakce s dalšími léky atd. Může se tedy zcela oprávněně stát, že lékař některé léčivé přípravky odmítne předepsat – byť by si je pacient chtěl plně hradit.

Doba platnosti lékařských předpisů

Dobu platnosti receptů určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Nejkratší dobu samozřejmě platí recept vystavený pohotovostní službou včetně stomatologické – nejdéle 1 ­kalendářní den následující po dnu jeho vystavení.

Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 5 dnů počínaje dnem vystavení receptu (pokud nejde o léčivé přípravky na místní použití). Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 dnů počínaje dnem vystavení receptu. Lékař však může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc atd.).

Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí počínaje dnem jeho vystavení 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Lékař musí uvést na receptu datum vystavení, pokyn k opakování výdeje a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Bez těchto údajů není opakování výdeje možné. Lékárník vyznačí každý výdej na receptu razítkem. Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže jsou na receptu předepsány dva druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu. Na výpis z receptu se vztahuje stejné ustanovení o době platnosti jako na původní recept. Doba platnosti výpisu se počítá ode dne vystavení výpisu, čímž se vlastně prodlouží platnost původního předpisu. Výpis musí být samozřejmě pořízen v době platnosti původního receptu.

Léky podávané při hospitalizaci

V průběhu hospitalizace vám veškeré nezbytné léky poskytuje zdravotnické zařízení. Tyto léky hradí pojišťovna a jejich cena je zahrnuta v platbě za váš pobyt. Může se stát, že vám budou podávány jiné léky, než na které jste zvyklí, nicméně vždy musí obsahovat stejnou účinnou látku. Nemocnice vám zdarma neposkytne přípravky, které zdravotní pojišťovna nehradí (např. antikoncepce).

Praktické rady:

  • Doplatky na léky a zdravotnické prostředky se v jednotlivých lékárnách a prodejnách liší. Zjistěte si, kde jsou ceny za vaše léky nejnižší.
  • Důležitý není název nebo výrobce léku, ale účinná látka a její množství.
  • Pro nejběžnější onemocnění vždy existují léky plně hrazené, a tudíž bez doplatku pacienta.

Na co si dát pozor:
Recept, který dostanete na pohotovosti, si vyzvedněte co nejdříve, platí pouze 1 kalendářní den. Ostatní recepty platí min. 5 dní, některé i 14. Informujte se u lékaře, který vám lék předepisuje.

Zdroj: foto-AdobeStock, text-časopis Můžeš

1.3.2017 | Petra Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky