výpočet důchodu
PéčeÚřady

Jste pacient? Znáte svá práva a povinnosti?

Jaká jsou Vaše práva a co můžete?

 • zvolit si lékaře nebo zdravotnické zařízení,
 • znát všechny informace o svém zdravotním stavu a určit osobu/y, kterým může lékař tyto informace sdělit,
 • odmítnou léčbu, ale ujistěte se, že máte dostatek informací, abyste se mohli v klidu a svobodně rozhodnout,
 • právo na zprostředkování kontaktů na další odborníky,
 • nahlížet do své zdravotní dokumentace a požádat si o výpis či kopii této dokumentace,
 • vybrat si zdravotní pojišťovnu,
 • odmítnout přítomnost osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání,
 • podat stížnost, pokud nejste spokojeni se zdravotní péčí.

 Jaké jsou Vaše povinnosti a co musíte?

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud jste s poskytováním zdravotních služeb vyslovili souhlas,
 • řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení,
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které byly poskytnuty s Vaším souhlasem,
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 (Výčet všech práv a povinností pacienta je uveden v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

10.1.2016 | Petra Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky