fbpx
Příspěvek na péči
Péče

Příspěvek na péči: 7 věcí, které byste měli vědět

Péče o nesamostatného člověka je časově i finančně velice náročná. Stát tak těm, kteří takovouto péči potřebují, umožňuje získat finanční výpomoc ve formě příspěvku na péči. Na co se připravit, pokud o příspěvek na péči budete žádat?

1. Co je příspěvek na péči a komu náleží?

Příspěvek na péči je velmi zjednodušeně řečeno sociální dávka, která pomáhá řešit náklady na péči o nesamostatného člověka. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby a dále splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok. Příspěvek tedy náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

2. Kdo má na příspěvek nárok?

Pro posuzování nároku na tento příspěvek se hodnotí takzvaný „stupeň závislosti“, jinak řečeno schopnost člověka zvládat základní životní potřeby. Tyto potřeby se rozdělují do několika skupin, jedná se například o mobilitu („pohyblivost“ člověka), orientaci, komunikaci, tělesnou hygienu či péči o domácnost. Pokud nevíte, zda se na vás nebo vašeho blízkého příspěvek vztahuje, požádejte o radu sociálního pracovníka. Nárok na příspěvek si můžete ověřit také jednoduchým dotazníkem uvedeným v článku Máte nárok na příspěvek na péči?

3. Jak o příspěvek požádat?

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž spádovém území má ten, kdo o příspěvek žádá, trvalý nebo hlášený pobyt. Žadatel musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci. Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci Elektronické formuláře. Žadatelem může být sám budoucí příjemce příspěvku na péči, jeho soudem stanovený opatrovník nebo kdokoliv jiný, kdo má písemné zmocnění žadatele.

Poté, co je žádost podána, provede sociální pracovník tzv. sociální šetření v místě, kde žadatel žije, a zhodnotí jeho potřeby a stupeň nesoběstačnosti (resp. závislost na pomoci a podpoře druhých). Dále se žádostí zabývá posudkový lékař Úřadu práce, který posuzuje dopad zdravotního stavu žadatele na jeho soběstačnost (přičemž vychází i z předchozího sociálního šetření a doložených lékařských zpráv). O přiznání či nepřiznání příspěvku nakonec rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ve správním řízení. Podrobnější informace naleznete například v našem článku 5 kroků k příspěvku na péči.

4. Na co je příspěvek určen?

Příspěvek lze použít pouze na výdaje související s péčí – tedy na zabezpečení pomoci a podpory. Je určený pečujícím osobám, případně by měl být použit na nákup vhodných sociálních služeb, poskytovaných registrovanými poskytovateli. Jedná se například o pečovatelskou službu či osobní asistenci, pobyt v denním či týdenním stacionáři a tak podobně. V případě, že je váš blízký v domově pro seniory (nebo jiném pobytovém zařízení sociální péče), náleží celý příspěvek tomuto zařízení.

5. Poskytovatel pomoci – kdo to může být?

Péči může poskytovat buď konkrétní osoba, nebo můžete využít jakoukoliv vhodnou sociální službu. Kdo a jak se stará je nutné sdělit úřadu práce formulářem „Oznámení o poskytovateli pomoci“. Pomoc může poskytovat blízká osoba nebo tzv. asistent sociální péče.

Osoba blízká je jinými slovy blízký příbuzný, tedy například manžel/manželka, syn/dcera, (registrovaný) partner/partnerka. V tomto případě není nutné uzavírat písemnou smlouvu o poskytování péče, stačí ústní dohoda. Asistent sociální péče je kdokoliv jiný, například soused či kamarád. S asistentem je potřeba uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pomoci. Podorbnosti o právech a povinnostech pečujících osob si můžete přečíst v našem článku Pečující osoba: jaká má práva a povinnosti?

6. Pečuji o dítě – má na příspěvek nárok?

Příspěvek na péči náleží také hendikepovaným dětem. Posuzování žádosti je zaměřeno na porovnání rozsahu a náročnosti péče, kterou dítě potřebuje, ve srovnání s péčí o stejně staré dítě bez zdravotního postižení. Kritéria pro hodnocení jsou podobná jako u dospělých, s výjimkou zvládání životní potřeby péče o domácnost. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.

7. Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči se odvíjí od náročnosti péče, tedy od tzv. stupně závislosti.

U dětí do 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

 • 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
 • 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
 • 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
 • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

U osob starších 18 let činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

 • 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
 • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
 • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
 • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Aktuálně: Od poloviny roku 2016 se přepokládá zvýšení příspěvku na péči o 10 %

O aktuální výši příspěvku na péči a podmínkách jeho čerpání se vždy informujte na příslušné pobočce Úřadu práce, u sociálních pracovníků nebo na www.mpsv.cz.

Závěrem ještě pár tipů, na co si dát pozor:

 • Vyřízení příspěvku na péči trvá i 3 měsíce, počítejte s tím.
 • Řízení o přiznání příspěvku nemůže být zahájeno, pokud je žadatel hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.
 • Nezapomeňte úřadu práce včas ohlásit změnu poskytovatele pomoci – ohlásit ji musíte nejpozději do 8 dnů.

Zdroj: foto-Dollar Photo Club

16.4.2016 | Daniela Lidinská

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky