Respitní péče
Péče

Respitní péče – kde vám ji poskytnou?

Respitní pobyt je tzv. odlehčovací pobyt pro osoby, o něž dlouhodobě pečují osoby blízké, kterým náhlá krátkodobá povinnost či okolnost brání v pokračování této péče. V takové situaci je vhodné se obrátit na instituci, která zajišťuje krátkodobou péči a jejíž zkušený zdravotnický personál převezme péči a starost o vaše blízké za vás.

Adéla, 45 let, Ostravsko: „Pořád to vypadalo, že to nějak půjde. Ale teď nastal čas, kdy to budeme muset začít řešit. O co tedy jde? Tchyně je částečně invalidní, ale poslední dobou se už sotva hýbe po bytě. Tchán taky nic moc. Sice chodí nakoupit, belhá se a jakž takž se stará o domácnost, ale má artrózu kloubů a k tomu se mu hlásí i jiné choroby. No, a teď tohle! Nyní je tchán v nemocnici, má nějaké problémy se srdcem. Nejspíš ho v blízké době bude čekat operace bypassu. Takže v té době asi bude muset někdo být u nich. Jenže oni bydlí v jiném městě než my – je to asi 1 hodinu autem. Ani nevím, jestli se o svou matku v takové situaci bude starat můj manžel (její syn), jestli má nárok aspoň na ošetřovné, nebo jinou podobnou dávku? A už vůbec nevím, kde se o to žádá. Asi u praktické lékařky tchyně? Fakt nevím. A až tchána pustí z nemocnice, asi tam taky pár dní nebudou moct být sami. Kde požádat o to, aby tam docházela aspoň 2x denně ošetřovatelka, když bychom se my zrovna o ně nemohli postarat? Zkrátka zatím byli soběstační, ale vypadá to, že to jde rychle s kopce. Teď budeme muset řešit informace ohledně krátkodobé situace, aby tam někdo docházel, nebo staroušky někam dovezli (řekněme) krátkodobě. Prej existuje nějaká odlehčovací služba! Ani nevím, co to znamená. U nás být nemůžou, jednak kvůli místu a taky já bych to brzy nevydýchala. Fakt nevím, kde mi poradí…“

Respitní péče

Krátkodobá úlevová péče pro rodinné příslušníky a opatrovníky, kteří trvale pečují o vážně duševně nebo tělesně postiženou osobu (dítě, dospělého nebo seniora), který je opakovaně na přechodnou dobu v respitní péči umístěn. Pojem respitní vznikl v 60. letech v USA a označuje úlevovou, odlehčovací, zástupnou péči. Vychází z předpokladu, že člověk, který pečuje o osobu s postižením, potřebuje realizovat svoje potřeby a věnovat se svým také vlastním zájmům. Proto je třeba, aby ve výkonu péče došlo občas k zastoupení buď jiným asistentem, který na určitou dobu přebere péči o postiženého, nebo stacionářem, který na několik hodin denně či několik týdnů v roce péči převezme a zastoupí.

Modely respitní péče

 • péče poskytovaná doma – nabízí rodinám odbornou i laickou pomoc. Tento typ péče nenarušuje chod rodiny, dítě nebo dospělý s handicapem zůstává v prostředí, které je pro něj přirozené. Nedochází ovšem k obohacování společenských kontaktů postiženého, proto tato péče bývá kombinována s jinými typy respitní péče.
 • péče poskytovaná formou náhradní rodiny mimo domov je model krátkodobé pěstounské péče. Pěstounská rodina musí projít zvláštním výcvikovým programem, pro vlastní rodinu se tak nabízí možnost třídenního až měsíčního odpočinku.
 • péče poskytovaná formou péče v kolektivu mimo domov. Péče je poskytována v zařízeních jako školky (obdobou tohoto zařízení pro seniory je zařízení denního pobytu), denní stacionáře, apod., a to v určitých dnech a po určitou danou dobu. Součástí bývá i služba dovozu a rozvozu klientů do vlastních domovů. Zdravotně postižený je ve společnosti vrstevníků a současně má odborný dohled.
 • péče dlouhodobě poskytovaná mimo domov. Tento typ péče je určen osobám těžce postiženým, vážně či nevyléčitelně nemocným, které potřebují trvalou lékařskou péči. Tato respitní péče je poskytována v nemocnicích nebo ošetřovatelských zařízeních pod dohledem profesionálů a trvá vždy déle než 24 hodin.

Odlehčovací služba

Odlehčovací služby přináší odpočinek a úlevu od zátěže, tím že na čas převezmou úlohu pečovatele. Služba může být poskytována formou ambulantní, terénní i pobytovou. Přestože tato služba přináší mnoho výhod, informovanost veřejnosti o možnostech respitní péči je nedostačující a středisek, která by měla přímo ve svém názvu respitní péče je v České republice velice málo. Často však tato péče bývá poskytována jinou službou (např. stacionáře, osobní asistence, pečovatelské služby), přičemž náplň a poslání obou služeb je stejné. Nejčastěji jsou tato odlehčovací střediska pod hlavičkou nějaké charitativní organizace.

Význam odlehčovacích služeb pro pečující osobu

 • umožnění odpočinku a oddychu, načerpání nových sil
 • možnost věnovat se vlastním zájmům a koníčkům
 • získání volného času na kulturní, zájmovou a jinou činnost
 • význam této služby je také jako prevence syndromu vyhoření, který je
 • důsledkem právě pečovatelské zátěže a často vede k nutnosti umístit
 • osoby se zdravotním postižením do domova pro osoby se zdravotním
 • postižením, kde dochází k zpřetrhání sociálních a citových vazeb
 • celkové zlepšení kvality života pečující osoby
 • získání času na zařízení si a zajištění potřebných věcí mimo domácnost

Význam odlehčovacích služeb pro osobu pečovanou

 • možnosti zůstat doma, ve svém přirozeném sociálním prostředí
 • oddálení nebo omezení potřeby trvalé ústavní péče
 • podpora soběstačnosti, sebeobsluhy a nezávislosti na péči druhých lidí
 • předchází se sociální izolaci, podporuje se navázání nových sociálních kontaktů a zájmu o dění ve společnosti
 • získání možnosti vést aktivní společenský život
 • přínos úlevy od stresujících situací, které jsou spojeny s celoroční péčí
 • oživení v podobě změny, díky které se dostane ze zaběhaných stereotypů, jež jsou samy o sobě dost deprimující a unavující

Cíle respitního pobytu

 • poskytnout rodinným pečovatelům potřebný čas k odpočinku od náročné péče o jejich blízké, pomoci jim nabrat nové síly proto, aby se o ně mohli i nadále doma starat
 • umožnit osobám setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí a zůstat tak součástí přirozeného místního společenství, žít běžným a důstojným způsobem života
 • poradenství a pomoc rodinám pečujícím (rady týkají se péče, příspěvku na péči, sociálních dávkách, informace o sociálních službách, které může pečující rodina využít apod.)
 • podpora osoby při individuálním naplňování jejích biologických, psychologických a sociálních potřeb
 • maximální podpora soběstačnosti osoby, která směřuje ke stabilizaci, příp. posílení jejích schopností a dovedností (podpora sebeobsluhy v oblasti oblékání, hygieny, stravování, pohybu apod.)
 • aktivizace osob (motivace k nácviku sebeobsluhy, chůze, cvičení, trénink paměti apod.)
 • pomoc při navazování sociálních kontaktů a zprostředkování kontaktu osoby se společenským prostředím
 • vytvoření bezpečného a vlídného prostředí v zařízení
 • pravidelné vzdělávání pečujícího personálu

Respitní (krátkodobá) péče usiluje o to, aby uživatelé s mentálním či pohybovým omezením měli zajištěnou pomoc ve vlastní domácnosti v době, kdy se o ně nemůže postarat pečující, který potřebuje nezbytný odpočinek či prostor pro zařízení nezbytných věcí (jako jsou návštěvy u lékaře, úřadu apod.). I když pečující vstupuje do jednání o zavedení služby jako objednavatel služby, hlavní důraz je kladen na vyjádření souhlasu či nesouhlasu s poskytováním služby samotným uživatelem. Jestli jste v situaci pečujícího, zjistěte si možnosti, které nabízejí denní stacionáře či sociální služby v blízkosti vašeho bydliště.

Zdroj: foto-Pixabay

29.3.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky