Novodobá Sanitka
PříběhySlužby

„Novodobá Sanitka“ – služba, která pomáhá lidem

Nápad na soukromou sanitku začal před pěti lety skromně – s jediným vozem. Projekt, který získal hned v počátku cenu T-Mobile „Rozjezd roku 2012“ se během několika následujících let obdivuhodně rozrostl. V současné době má „Novodobá Sanitka“ 28 franchisových poboček na celém našem území a je bezesporu největším soukromým konceptem tohoto druhu v České republice.

Vizitka

Dita Freibergová

Narozena: 1968 v Teplicích

Studium: Gymnázium Teplice, nástavbové studium Fyzioterapie a Porodní asistentka, kvalifikační studium Anesteziologicko – resuscitační

Pracovní profil:  Záchranná služba Teplice (vrchní sestra), od 2008 Nemocnice Duchcov (hlavní sestra)

Zájmy, koníčky: rodina, turistika, cyklistika

“Novodobá Sanitka” byl úspěšný projekt Romany Tvarůžkové, která ho po 3 letech existence prodala. Co byly hlavní důvody Vašeho rozhodnutí projekt odkoupit?

Důvodů, proč jsem vstoupila do tohoto druhu podnikání, je několik. Jsem zdravotník s 25 lety praxe. Řadu let jsem pracovala na Záchranné službě v Teplicích a následně ve vedení jedné malé nemocnice na severu Čech. V obou případech jsem se neustále setkávala s problematikou přepravy pro nemocné. V oblasti zdravotních pojišťoven je stále více omezována zdravotní přeprava pro pacienty, kteří potřebují k lékaři např. pouze na vyšetření či na odběry a i když řeší chronický zdravotní problém, nárok na zdravotní transport nemají. Problémy s přepravou tak stále častěji řeší chronicky nemocní senioři, ale také handicapovaní lidé jakéhokoliv věku. Všichni ti, kteří se starají o chronicky nemocné či mají na starosti imobilní rodiče, pra-rodiče nebo své blízké, zvláště pokud jsou na jejich péči úplně sami, vědí, že doprava nemocného do zdravotnického zařízení na kontrolu nebo vyšetření, a potom zpět domů, bývá opravdu často problém. Obtíže s vypisováním sanitek, na které často pacient nemá nárok, potom jejich objednávání, dlouhé čekací doby na dojezd způsobují, že se nemocný bojí často více transportu než samotné návštěvy u lékaře.

Dalším důvodem, proč jsem vstoupila do firmy „Novodobá Sanitka“ byl fakt, že můj manžel již nějakou dobu provozoval pobočku „Novodobé Sanitky“ v Teplicích a tak jsem měla možnost velmi zblízka sledovat možnosti, které toto podnikání nabízí, a zároveň jsem vnímala, co by mělo být nastaveno jinak, aby franchisa  nabídla opravdu kvalitní služby svým klientům. Také můj manžel pracoval 15 let na záchranné službě jako řidič – záchranář  a oba máme tak velmi blízko jak ke zdravotní, tak i k sociální tématice a oba známe velmi dobře toto prostředí.

Jak vnímáte Vaše tehdejší rozhodnutí po dvou letech?

Za poslední dva roky náš franchisový koncept prošel několika významnými změnami. Kromě zprovoznění 14 nových poboček na území ČR jsme velmi intenzivně pracovali na vylepšení, zpřesnění a rozšíření franchisového manuálu a jeho návaznosti na smlouvy o poskytnutí franchisové licence. Pro naši cílovou skupinu klientů jsme uvedli do provozu nové webové stránky, které jsme se snažili vytvořit jako jednoduché a velmi intuitivní. V neposlední řadě jsme také vytvořili nový závazný vizuální manuál pro franchisu, kde jsme sjednotili vzhled propagačních materiálů, vozidel, oděvů atd.

Co se týče vývoje na trhu, na kterém NS působí, tak se v podstatě jednalo o pokračování v nastoleném trendu. „Novodobá Sanitka“ zůstává jediným subjektem, který poskytuje předmětné služby v tak uceleném a komplexním rozsahu, stejně jako jediná působí celostátně. Setrvalá je i tendence projevující se v tom, že se objevují subjekty nabízející podobné služby jako NS, a to zejména drobnější „senior” taxi či přepravní služba některých obcí pro jejich občany. Tato tendence potvrzuje zvýšenou poptávku trhu po předmětných přepravních službách. Nicméně ani v jednom případě se nejedná o konkurenci, která by poskytovala komplexní služby (nabízejí povětšinou jen prostou přepravu), ani konkurenci systémovou (občané s pobytem v obci a příslušným věkovým limitem).

Název “Novodobá Sanitka” je marketingově skvělý, ale trochu zavádějící, nejste sanitkou. V čem jsou vaše služby „přeprava osob” unikátní, oproti ostatním dopravním službám typu Senior taxi, Hewer, Societa, Pohoda atd.?

Od konkurence naší službu odlišuje hlavně velikost našeho projektu. Opět musím zopakovat, že na území ČR není podobná služba, která by nabízela tyto služby v takovém rozsahu a na tak velkém území se stejným konceptem a pod jednou značkou. Tím, že majitelé jednotlivých poboček jsou zainteresováni osobně na kvalitě poskytování našich služeb, máme zajištěn vysoký standard kvality poskytování služeb. Náš klient se může spolehnout, že se mu dostane stejně spolehlivé služby kdekoliv a na kterékoliv pobočce. Zároveň je naše služba pro klienta postavena na principu osobního kontaktu – vztahu, kdy klient zná dobře svého přepravce a přeprava je pro něj současně zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.

Vaše franchisa je úspěšná, je o ní zájem. Jaký je současný stav a jaké jsou Vaše vyhlídky na franchisu v zahraničí?

V současnosti poskytuje služby „Novodobé Sanitky“ 28 franchisových poboček na území ČR. Od srpna 2016 bude v provozu první pobočka na území Slovenska (Prešov), kde jsme zahájili od února 2016 nabídku franchisových licencí.

Jak se daří dodržovat Etický kodex Vašimi franchisanty? Máte o nich nějakou zpětnou odezvu?

Jak již bylo řečeno, každý z franchisantů je osobně zainteresován na kvalitě a úspěšnosti svého podnikání, tudíž se se stížnostmi klientů setkávám velmi ojediněle. Za dva roky působení ve společnosti jsem byla nucena řešit pouze jednu oficiální stížnost. Z tohoto důvodu nemají franchisanti problém řídit se závazným Etickým kodexem a jeho obsah je pro ně naprosto přirozený.

Business model “přepravní služby” pro seniory má vzhledem ke stárnutí populace velký potenciál. Máte nějakou vizi doplnit současnou logistiku i něčím jiným?

Novinkami pro zákazníky i pro franchisanty by měly být zejména směry dalšího rozvoje – především rozšiřování našich služeb (vedle přepravy více rozšiřovat a zintenzivnit poskytování navazujících asistenčních služeb) a s tím související úsilí celý projekt koncepčně posouvat k charakteru sociální služby. Tímto krokem by mělo dojít k rozšíření možností navazování spolupráce s cílovými místy přepravy (výhodnější podmínky zejména pro klientelu), a k získání různých forem veřejných podpor (zvýšení marketingové propagace franchisantů i franchisy, rozšíření vozového parku, apod.) a tím zajištění výhodnějších nabídek také pro naše klienty.

Vaše práce Vám určitě zabere spoustu času. Co Vám v neprofesním životě přináší radost?

Můj neprofesní život mi vyplňuje zejména rodina, a pokud je čas na relax, tak ho vyplňuji jakoukoliv formou aktivního odpočinku.

www.novodobasanitka.cz

Práce Dity Freibergové a její podnikání je velmi odpovědné a v dnešní uspěchané době také velmi záslužné hlavně vůči seniorům, kteří jsou dnes skupinou trochu opomíjenou a často vystavenou neetickým praktikám některých podnikatelů. Její klienti jsou velmi vděční za každé milé slovo, za každý úsměv a dobrou náladu. To je také důvod, proč lidé, kteří opakovaně využívají služeb „Novodobé Sanitky“ si život bez ní již neumí představit. Tento projekt, i možnost licenční franchisy, nabízí také prostor pro realizaci lidem, kteří mají zájem na společensky odpovědném podnikání.

Zdroj: foto – archiv Novodobá Sanitka

13.7.2016 | Martin Motloch

2 komentáře: “„Novodobá Sanitka“ – služba, která pomáhá lidem”

 1. Jarmila napsal:

  mám dotas.Bydlím v Krupce a potřebovala bych využít vašich služeb jedná se o odvos manžela na vyšetření do nemocnice v Ustí nad labem myslím tým odvoz tam i spět mužete mi dát nejaké informace, děkuji Laurová

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   pobočka v Teplicích je aktuálně mimo provoz. Informujte se o aktuální situaci na telefonním čísle uvedeném na stránkách. Veškeré informace naleznete zde http://www.novodobasanitka.cz/teplice

Doporučujeme