Příjem do nemocnice

K nástupu do nemocnice se dostavte v dohodnutý čas do příjmové kanceláře příslušného lůžkového oddělení.

Neváhejte se kdykoliv obrátit na ošetřující personál. Otevřená komunikace a srozumitelně podané informace mohou zabránit nedorozuměním a vaší případné nespokojenosti.

V průběhu přijetí budete požádáni o písemný informovaný souhlas s hospitalizací včetně uvedení kontaktů na osoby, které nemocnice bude moci informovat o vašem zdravotním stavu. Na požádání vám může být také vystaveno potvrzení o pracovní neschopnosti.

Následně vás čeká vstupní vyšetření, které provádí lékař odborného oddělení. Během vyšetření byste měli být srozumitelně informováni o vašem zdravotním stavu, důvodech hospitalizace a navrhovaném léčebném nebo diagnostickém postupu. Současně vám mohou být vysvětlena možná rizika související s poskytováním zdravotních služeb a také možné alternativy léčby.

Nezapomeňte zdravotníky informovat o lékové, potravinové či jiné alergii, pokud nějakou trpíte. Je také důležité, aby měl personál nemocnice přesné informace o vašich schopnostech a omezeních při pohybu, provádění osobní hygieny, vstávání z lůžka, oblékání, používání toalety apod. Nestyďte se personál nemocnice předem upozornit na jakákoli pohybová omezení, která by se u vás mohla vyskytnout.

V některých nemocnicích dostanete při přijetí identifikační náramekNáramek si ponechte po celou dobu hospitalizace.

Oblečení pacientů se podle zvyklostí nemocnice ukládá do šatny nebo do skříní přímo na pokojích pacientů. V případě operace či podobného zákroku od vás bude vyžadován písemný souhlas s tímto výkonem. Před jeho podpisem vám lékař vysvětlí jeho průběh i případná rizika.

Co všechno se děje v průběhu dne během vaší hospitalizace, to se řídí režimem příslušného oddělení. Informace o provozu oddělení obdržíte v den příjmu.

Hospitalizace dítěte

Při příjmu dítěte do nemocnice platí obdobná pravidla jako u dospělých. Při kontrole osobních údajů se předkládá průkaz totožnosti zákonného zástupce a průkaz pojištěnce (dítěte).

Dítě má právo být hospitalizováno mezi dětmi a nemělo by být přijímáno na oddělení dospělých. Má také právo být hospitalizováno s doprovodem, o přijetí a umístění doprovodu však rozhoduje zdravotnické zařízení (ošetřující lékař dítěte) podle možností daného zařízení. Doprovod nemá nárok na stravu.

Pobyt doprovodu dítěte do 6 let hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno dítě. Pobyt doprovodu dítěte staršího 6 let je hrazen pojišťovnou dítěte pouze se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. I když jste nebyli přijati s dítětem jako doprovod, máte právo s dítětem mladším 18 let v nemocnici být v souladu s provozním řádem nemocnice (například zůstat do 20:00 a ráno přijít v 7:00).

Praktické rady

Zdroj: foto-Adobe Stock


Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky