Poslední den v nemocnici

Při odchodu z nemocnice dostanete pro svého lékaře propouštěcí zprávukterá obsahuje detailní informace o průběhu léčení.

Nezapomeňte se zeptat lékaře, který vás z nemocnice propouští, na všechny detaily a potřebnou další péči – rehabilitaci či dietu, jaké léky máte brát, jak se užívají, kdo vám je může předepsat, a také, co máte dělat a kam se máte obrátit, budete-li mít po propuštění zdravotní potíže.

Neváhejte se také zeptat na způsob vaší cesty domů. Ošetřující lékař vám poradí, jestli jste schopni se domů dopravit běžným způsobem, nebo vám doporučí cestu vozidlem dopravní zdravotní služby.

Informace o návazných sociálních službách vám může poskytnout sociální pracovnice, kterou lze najít v každé nemocnici. Včas ji vyhledejte a informujte se o sociálních službách poskytovaných v oblasti vašeho bydliště.

Odvoz z nemocnice

V případě, že váš zdravotní stav neumožňuje využití běžné dopravy, může vám lékař zařídit převoz sanitkou (vozidlem dopravní zdravotní služby). Zdravotní pojišťovna takovou cestu uhradí, důvodem k vyslání sanitky ovšem nemůže být například špatné dopravní spojení nebo nedostatek financí.

Rozhodnete-li se namísto transportu sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem (a ošetřující lékař takovou formu dopravy předem schválí), máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo neřídí sám pacient (tzn. váš aktuální zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem, a proto nemůžete řídit).

Recepty a léky

V průběhu hospitalizace vám veškeré nezbytné léky poskytuje nemocniční personál. Tyto léky hradí pojišťovna v jejich plné výši. Může se stát, že vám budou podávány jiné léky, než na které jste zvyklí, vždy se však musí jednat o stejnou účinnou látku. Nemocnice bezplatně neposkytne takové přípravky, které zdravotní pojišťovna nehradí (například antikoncepci).

Léky na recept vám může nemocniční lékař předepsat až v den propuštění z nemocnice. Při odchodu dostanete léky na tři dny, v odůvodněných případech i na delší, nezbytně nutnou dobu. Nemocnice při vašem propuštění připraví pro vašeho praktického lékaře zprávu o propuštění včetně návrhu dalšího léčebného postupu. Praktický lékař vám předepíše další potřebné léky.

Zdroj: foto-Adobe Stock


Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky