Co je deprese?

Deprese je duševní onemocnění. Jedná se o dlouhodobou poruchu nálady, která se projevuje především smutkem, pesimismem, nervozitou a beznadějí. U deprese rozlišujeme duševní příznaky, jako je smutek, plačtivost, ztráta radosti, pesimistické myšlenky a tělesné příznaky, jako je bolest hlavy, špatné trávení, nechutenství, hubnutí a nespavost. Je velmi důležité zdůraznit, že deprese je nemoc, která se dá léčit a vyléčit (s pomocí odborníka). Pokud není léčena, může vést od izolace od společnosti až k sebevraždě. Je to vysilující nemoc, které způsobuje zhroucení mezilidských vztahů, kariéry a osobnosti.

Jaké jsou příznaky?

Hlavním příznakem je chorobně smutná nálada. Časté jsou také výkyvy nálad, např. ráno je nálada horší a k večeru se zlepšuje nebo naopak. Dalšími příznaky jsou nízká nebo nulová energie, vyčerpání, nechuť cokoliv dělat, nesoustředěnost, nespavost a zapomínání. Pokud deprese přetrvává delší dobu, může být patrná i z tváře nemocného, např. chabý neupřímný úsměv, smutné oči, svraštělé obočí.

Jaké jsou příčiny?

Na vzniku deprese se podílí několik faktorů. Spouštěčem může být velká životní „rána“, např. ztráta někoho blízkého nebo rozvod. Deprese má i svůj biologický původ. Dispozici k depresi můžeme zdědit a v náročných životních situacích jsme k nemoci náchylnější. Spouštěčem může být i nevyrovnaná hladina hormonů, např. po porodu nebo v klimakteriu. Deprese se může objevit i v období snížené intenzity světla, zejména na podzim a v zimě.

Projevy deprese

Deprese je psychické onemocnění, které se projevuje myšlenkami typu „já jsem špatný, za všechno můžu, nic nezvládnu, nic pro mě nemá smysl, jsem zbytečný“. Právě tyto negativní myšlenky velmi ovlivňují naší psychiku a odrážejí se v naší náladě, postojích a mají výrazný vliv při výskytu deprese. Pojem deprese bývá často označován laiky jako smutek, skleslá nálada, pocit méněcennosti nebo úzkost. Smutek je pouze dočasný stav, má krátké trvání a prožívá ho každý z nás. Například rozchod s partnerem nebo ztráta nějaké cenné věci. Člověk se s těmito stavy obvykle dokáže s odstupem času sám vyrovnat, ale jsou i lidé, kteří stále vidí vše pesimisticky a bezvýchodně. Tento stav může plynule přejít až do fáze deprese.

Diagnóza

Depresi diagnostikuje psycholog nebo psychiatr. Deprese se může objevit u dětí i starších osob. Častěji postihuje ženy ve věku 30 – 50 let.

Léčba

Deprese se dá léčit několika způsoby, které se většinou kombinují. Jednou z možností je léčba pomocí léků, která se používá zejména v případě, kdy je příčina deprese biologická, tj. je třeba vyrovnat nesrovnalosti v hormonech. Další možností je skupinová nebo individuální terapie, kterou vede zkušený psychoterapeut. V rámci terapie se klienti učí, jak žít, aby se deprese nevracely, jak dodržovat psychohygienu a jak správně relaxovat. Vhodné jsou i sportovní aktivity, jako např. jóga. Deprese se dá léčit i pomocí fototerapie, tj. terapie světlem. Více o terapii světlem si můžete přečíst zde.

fototerapie

Kam se obrátit?

Shrnutí

Deprese je závažné onemocnění celého těla. Postihuje celý organismus, nervovou soustavu, myšlení, chování a negativně působí na endokrinní i imunitní systém. Deprese značně ovlivňuje spánek, vnímání sebe sama, způsoby uvažování a dochází i ke ztrátě zájmu o sexuální život nebo koníčky. Deprese je velmi dobře léčitelná pomocí léků, psychoterapie nebo fototerapie. Po konzultaci s psychologem nebo psychiatrem a nasazením léčby se efekt dostaví zhruba po 6 týdnech.

Slovníček pojmů

Deprese – závažná dlouhodobá nemoc projevující se beznadějí, úzkostí, pocitem bezcennosti a viny

Fototerapie – léčba světlem určená k léčbě depresí a poruch spánku pomocí speciální lampy nebo brýlí

Jóga – fyzická, mentální a duchovní disciplína, jejímž cílem je zklidnění mysli a dosažení rovnováhy mezi tělem a myslí

Zdroj: foto-AdobeStock


Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky