chyba lékaře
Situace

Chyba lékaře! Co to znamená a co dělat?

V Česku je tradiční úcta k práci lékaře. Společnost vnímá tuto profesi jako nejprestižnější. Mnohdy se proto ve spojitosti s ní používá pojem: povolání. Je to tedy něco víc, než  pouhý způsob obživy. Často k osobě lékaře vzhlížíme jako ke spasiteli, zachránci. A častokrát tomu tak opravdu je. Jenže člověk je tvor omylný. A i lékař je jen člověk. Jenže v případě zdraví pacienta může mít nechtěná chyba nebo selhání fatální důsledky. Naštěstí zákony pamatují i na práva pacientů. Co dělat, když chybuje lékař?

Co se může stát?

Tzv. medicínské právo patří v oblasti náhrad škody na zdraví k jedněm z nejsložitějších. Bez kvalitních znaleckých posudků od předních lékařských kapacit se prakticky neobejdete. Zahrnuje dvě oblasti z hlediska odpovědnosti.

Obecná odpovědnost

Zde je nutné prokázat konkrétní zavinění. Tzn. postup lékaře či zdravotnického personálu nebyl lege artis (zdravotní péče v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy).

Speciální odpovědnost

Škoda na zdraví byla způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje, nástroje nebo látek, jichž bylo při lékařském zákroku použito (např. lékařský přístroj, infikovaná jehla, medikace atd. ) Protože se jedná o odpovědnost za výsledek, není v tomto případě nutné prokazovat zavinění.

Co lze nárokovat?

Vhodné je konzultovat váš případ s advokátem, který se následně pokusí o mimosoudní řešení sporu. Co lze nárokovat?

  • Bolestné – odškodnění za bolest způsobenou na zdraví, následnou léčbou či odstraňování následků.
  • Účelně vynaložené náklady na léčení.
  • Ztráta na mzdě po dobu pracovní neschopnosti.
  • Ztráta na výdělku při následné invaliditě.

Kdo může nárokovat úhrady škody na zdraví?

  • poškozený
  • jeho zákonný zástupce
  • osoba blízká
  • osoba zmocněná poškozeným

Čím začít? Zkuste se dohodnout!

Nejprve je dobré spor řešit pomocí advokáta mimosoudní cestou. Před tím, se doporučuje vyžádat si kopii zdravotnické dokumentace a využít konzultace odborníka – dalšího lékaře. Můžete se tak dozvědět jak reálná je šance domoci se odškodnění, prokázat případné pochybení a jakou částku jako odškodné žádat. V případě neúspěšného jednání o dohodu můžete na nemocnici a její postup podat stížnost. Tu můžete podat poskytovateli (nemocnici) nebo na Českou lékařskou komoru. Stížnost podejte i v případě, že budete chtít po nemocnici jakoukoliv cestou požadovat právě odškodné. Pokud se na základě šetření zjistí, že k pochybení lékařů skutečně došlo, výrazně to může šanci na odškodné podpořit.

Když to nejde, tak soud!

Jestliže snaha o dohodu s nemocnicí nevyšla, je možné domáhat se náhrady škody prostřednictvím soudu. Ale pozor, vzhledem k složitosti zdravotnického práva a soudního procesu může být řízení zdlouhavé a komplikované. Určitě je vhodné vyhledat nejdříve pomoc a radu advokáta, který se na tuto oblast specializuje.

Pozor na promlčení

Doba promlčení je u škod na zdraví obecně 3 roky a začne běžet ve chvíli, kde se dozvíte o škodě a o tom, kdo je za ni zodpovědný. Rada na konec: když vám nevyjde mimosoudní vyrovnání, obraťte se na soud co nejdříve.

I vy jste určitě zaznamenali, že se před soud dostává stále více případů medicínských pochybení.  Spolu s tím získává veřejnost informace o chybách lékařů. A tak je přirozené, že se lidé stále více zajímají o to, co se s nimi v nemocnici bude dít, a také více očekávají jednoznačný léčebný výsledek. Pacienti, kteří nemohou kvůli chybě při lékařském zákroku žít takový život jako dřív, mají šanci na výrazně vyšší odškodné než dosud. Stejně tak jejich rodiny.

Zdroj: foto – Pixabay

25.6.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky