svatba
Situace

Co obnáší vstup do manželství?

Každým rokem u nás proběhne přibližně 50 tisíc svateb. Každé manželství přináší určitá práva, ale i povinnosti. Pokud se chystáte uzavřít sňatek, přečtěte si několik praktických informací, které se vám do začátku manželství jistě budou hodit.

Práva manželů

Občanský zákoník přesně definuje, jaká práva manželé mají. V první řadě je nutné zdůraznit, že manželé jsou si rovni ve všech právech i povinnostech. Manželé mají právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech, jmění, zdravotním stavu, o svých pracovních či studijních činnostech a další. Zákon také zaručuje možnost zastupovat jeden druhého nebo dostávat informace o zdravotním stavu.

Povinnosti manželů

I povinnosti manželů upravuje Občanský zákoník. Manželé jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně se respektovat, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost.

Kolečko po úřadech

Po uzavření sňatku a změně příjmení se jeden z manželů nevyhne úřednímu kolečku. O nový občanský průkaz je nutné požádat do 15 dnů od obdržení oddacího listu. Nový občanský průkaz se vydává zdarma. Cestovní pas platí 3 měsíce od změny příjmení. Můžete s ním tedy jet na svatební cestu. Pokud budete žádat o nový, zaplatíte 600 Kč. Vyměnit si musíte i řidičský průkaz. Změnu musíte nahlásit do 5 pracovních dnů. Za nový řidičák zaplatíte 200 Kč. K jeho vyřízení nepotřebujete fotografii.

Změnu příjmení musíte nahlásit i svému zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně, lékaři, na registru vozidel, na živnostenském úřadě, u dodavatelů energií, u mobilních operátorů, v bance a v dalších institucích, s kterými jste v kontaktu.

Ten, kdo si po sňatku ponechá své příjmení, může požádat o nový občanský průkaz, kde se změní rodinný stav na „ženatý“ nebo „vdaná“. Není to povinností. Údaj o rodinném stavu je dobrovolný.

Společné jmění

Pokud jste neuzavřeli předmanželskou smlouvu, sňatkem vstupujete do tzv. společného jmění manželů. Nepatří tam však ty věci, které jste získali před svatbou, dary, věci osobního charakteru a věci získané z dědictví nebo restituce. To znamená, že vše, co společně získáte po uzavření manželství, se považuje za společné. Je jedno, zda se jedná o movitý či nemovitý majetek. Také nezáleží, jak se druhý manžel na získání majetku podílel. Pokud si tedy spoříte, v případě rozvodu se tento finanční majetek považuje za společný. Stejné je to i s dluhy, pokud vznikly v manželství jednomu z manželů, považují se za společné.

Finanční výhody v manželství

Uzavřením manželství vznikají manželům určité finanční výhody. Některé banky nabízí speciálně zvýhodněné produkty pro manžele, např. novomanželská půjčka. V oblasti daní mají manželé nárok na slevu na druhého manžela, zvýhodňuje se i péče o dítě nebo to, pokud jeden z manželů podniká. Na tzv. spolupracující manželku nebo manželku lze převést vyšší částky příjmů a výdajů. Finanční výhody se týkají i tragických událostí. V případě smrti jednoho z manželů vzniká druhému manželi nárok na pozůstalostní důchod.

Vstup do manželství sebou přináší určitá práva, povinnosti nebo zvýhodnění. Nejnovější průzkumy hlásí, že lidé v manželství se dožívají v průměru o 10 let více. Tak proč si neprodloužit život.

Zdroj: foto-pixabay

17.9.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky