hra
InspiraceSituace

Co jsou dětské skupiny?

Zřízení dětských skupin mělo vyřešit dočasnou nedostatečnou kapacitu míst v mateřských školkách. Dětské skupiny jsou určené dětem od jednoho roku až do začátku školní docházky. V jedné dětské skupině může být až 24 dětí a umožňují docházku dětí nejméně v rozsahu šesti hodin denně.

Dětská skupina je nepodnikatelskou a neziskovou činností. Poskytovatelem tak může být například obec, nestátní nezisková organizace nebo zaměstnavatel poskytující službu pro děti svých zaměstnanců. Všechny dětské skupiny musí být v evidenci dětských skupin u Ministerstva práce a sociálních věcí. Dětské skupiny jsou poměrně dobře dostupnou službou, neboť na rozdíl od klasických mateřských školek je zřízení dětských skupin méně náročnější a požadavky na fungování dětské skupiny nejsou tak přísné. Dětská skupina může mít maximálně 24 dětí, ale skupiny jsou obvykle méně početné a může tak být zajištěn individuální přístup k dítěti.  Do dětské skupiny může dítě nastoupit kdykoliv v průběhu roku. Délka pobytu nebo frekvence docházení do skupiny není omezená.

Pečující osoby

Dle velikosti a složení skupiny je určen počet pečujících osob. Pečující osoby musí mít pedagogické, zdravotnické nebo sociální vzdělání, případně profesní kvalifikaci chůvy. Minimální počet pečujících osob je v případě dětí do 6 let jedna osoba, u 7 -24 dětí dvě pečující osoby a u 13-24 dětí, pokud je ve skupině alespoň jedno dítě mladší dvou let, alespoň 3 pečující osoby.

Výhody dětských skupin

Dětské skupiny přináší řadu výhod:

  • pomáhají s pozvolným návratem rodiče do práce,
  • usiluje o individuální přístup k dítěti,
  • usnadňuje adaptaci dítěte,
  • jsou flexibilní a finančně dostupné,
  • je zde více pečujících osob,
  • navyšuje kapacitu v oblasti předškolního vzdělávání.

Plán výchovy

Každá dětská skupina zpracovává plán výchovy a péče. Plán obsahuje všechny činnosti výchovy a základní požadavky pro fungování dětské skupiny, přičemž je kladen důraz na socializaci ve vrstevnické skupině. Plán dále obsahuje přehled aktivit, které dětská skupina realizuje a tematické oblasti, kterým se budou pečující osoby s dětmi věnovat.

Stravování

Zákon neukládá povinnost zřizovateli zajistit stravování. Záleží vždy na konkrétním zřizovateli, někde se vaří, někde jídlo dovážejí a někde nechají stravování na rodičích. V každém případě musí být zajištěny hygienické požadavky na prostor a provoz.

V dětských skupinách je obvykle menší počet dětí a větší počet pečujících osob, je tedy zajištěn individuální přístup k dítěti. Nejbližší dětskou skupinu si můžete najít zde. Více informací naleznete zde. 

Zdroj: foto-pixabay

 

21.1.2019 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme