Mezinárodní den smutku
Situace

Dnes je den smutku. Víte o tom?

A ne ledajaký, dokonce Mezinárodní den smutku. Cynik sice prohlásí, že takových dnů má většinu do roka, ale nezlehčujme to. Pro někoho to může být překvapením, ale tento den opravdu existuje. Slaví se už od roku 1996 a cílem tohoto svátku je si připomenout všechny ty, kteří byli zraněni při práci nebo utrpěli smrtelný úraz při práci.

Mezinárodní den smutku

International Workers’ Memorial Day – neboli Mezinárodní den smutku slouží jako vzpomínková akce za zemřelé nebo zraněné při pracovních úrazech a také za ty, kteří trpí nemocemi z povolání. Mezinárodní den smutku, vyhlásila Mezinárodní konfederace svobodných odborů a slaví se od roku 1996.

Pracovní úrazy

Počet pracovních úrazů na celém světě stále roste. Podle údajů Mezinárodní organizace práce dochází přibližně k 250 miliónům pracovních úrazů ročně. Z toho kolem 340 000 má za následek úmrtí a na 160 miliónů lidí trpí následky těchto úrazů a nemocí z povolání. Další milióny lidí jsou postiženy nepřímými důsledky špatných pracovních podmínek. Tyto statistiky dokazují, že neudržitelné pracovní podmínky začínají být charakteristickým jevem globalizované ekonomiky.

Bezpečnost práce

Školení o bezpečnosti při práci si musí podle zákona projít každý zaměstnanec. Pracovních úrazů, i přes zvyšující se požadavky na bezpečnost práce, každoročně přibývá. A stále častěji jsou oběťmi právě mladí lidé. Naštěstí smrtelných úrazů v práci v Česku postupně ubývá. Od roku 2002 jejich počet poklesl zhruba na polovinu. Podle údajů Státního úřadu inspekce práce se nejvíc smrtelných úrazů stává ve stavebnictví, lesnictví, ve zpracovatelském průmyslu a v dopravě a skladech.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Mezinárodní organizace práce (ILO) slaví tento den zároveň „World Day for Safety and Health at Work“, neboli Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem celosvětově propagovat prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a zdravé a důstojné pracovní podmínky.

Každý člověk by měl mít právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí. K připomenutí těchto základních práv slouží i dnešní den. Nemusíte vyvěšovat černou vlajku, nebo ho slavit se smutkem v duši. Na celém světě jsou nemoci z povolání a poškození zdraví z práce hlavní příčinou úmrtí spojených s prací. Nedostatečná prevence úrazů při práci, ale i nemocí z povolání má negativní vliv nejen na pracovníky a jejich rodiny, ale i na společnost jako celek, která pak musí nést náklady v podobě úbytku produktivity a zátěže systému sociálního pojištění. Prevence je efektivnější a méně nákladná než zdravotní péče a rehabilitace.

Zdroj: foto-Photo Express

28.4.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky