Exekuce
Situace

Exekuce, možný začátek vašeho pádu

Exekuce, situace, která je v poslední době častěji než dosud spojována se seniory. V posledních letech je všech exekucí ročně skoro 900 tisíc. A podíl důchodců na nich je 10 %. Je to málo, nebo je to hodně? Vzhledem k tomu, že si důchodci již těžko mohou obstarat další finanční příjem, je to vlastně dost. Jsou v této dluhové pasti, která končí exekucí, tím nejohroženějším druhem.

Co je exekuce?

Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený exekuční výkon. To může být např. rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský zápis k vykonatelnosti či rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy. Takový výkon je povolen zákonem. Nejčastěji exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele). V České republice se rozlišují výkony rozhodnutí, které provádějí soudy samy, a exekuce, které provádí samostatní soudní exekutoři. Podobně jako soudní výkon rozhodnutí končí exekuce především vymožením pohledávky oprávněného a nákladů exekuce.

Kdo je exekutor?

Exekutor je státem jmenovaný úředník, který vymáhá pohledávky prostřednictvím exekuce majetku dlužníka. Exekutor přitom vychází z předpokladu, že věci, které dlužník ovládá, také vlastní. Proto může zabavit i věci, které jsou v bytě dlužníka, ale ve skutečnosti mu nepatří. Nejčastěji exekutor v exekuci začne zabavovat část mzdy či obstaví bankovní účet, může také dlužníkovi vzít i část nemocenské, mateřské, důchodu či podpory v nezaměstnanosti. Dlužníkovi z těchto peněz zůstane jen takzvané nezabavitelné minimum.

Nezabavitelné minimum

Je částka, která dlužníkovi nesmí být zabavena. Spočítá se na základě životního minima dlužníka a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě a manžela či manželku.

Výpis z evidence exekucí

Od 1. července 2016 máte možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí ČR (CEE) na většině poboček České pošty, které disponují Czech POINTy. Zvyšuje se tak dostupnost informací o konkrétních exekučních řízení. Tam můžete zjistit nejenom, jak jste na tom sami se svými dluhy, ale také si ověřit solventnost osob, se kterými přicházíte do styku například v rámci obchodních vztahů, nebo při koupi auta či nemovitosti. Výpis stojí 50 korun za jednu stranu výpisu. Stačí zadat rodné číslo, nebo jméno a příjmení a datum narození prověřované osoby.

Jak jsou na tom důchodci?

V současné době řeší problém s exekucemi skoro 85 tisíc důchodců. Přitom ještě před deseti lety to bylo pouze 30 tisíc. Všechny důvody, proč se tak děje, a důchodci se dostávají do dluhové pasti, nelze jednoduše vypočítat. Každý případ je individuální, ale i tak lze říci, že nejčastější příčinou je půjčka nebo ručení blízkým za jejich půjčku. I když se finanční gramotnost seniorů zlepšuje, mnoho z nich si na problém „zadělalo“ na zájezdech tzv. „šmejdů“. Lákavá představa řízku zadarmo je často připravila o soudnost a následovalo zakoupení „drahého nesmyslu“ na dlouhodobé splátky. I když to zní paradoxně, mnozí z nich se těchto „výhodných“ zájezdů účastnili opakovaně a přikupovali  další „drahé zbytečnosti“ i když už začínali mít problémy se splacením těch předchozích.

Na začátku bývá drobný dluh

Ta částka na počátku mnohých exekucí je skoro zanedbatelná. Snad proto k jejímu zaplacení dlužník tak lehkovážně přistupuje. Nic nesignalizuje, že může přerůst ve vážný finanční problém. Jsou to dluhy v řádu stokorun, za pokutu v dopravním prostředku, městské policii, za svoz odpadu. I nad prvním upozorněním ve formě penále dlužník mávne rukou a složenku kamsi založí. Netuší, že tím právě roztočil finanční spirálu nárůstu svého dluhu.

Když důchod nestačí

Senioři se do tíživé finanční situace nemusí vždy dostat opomenutím plateb či nákupem „drahých zbytečností“. Stačí úmrtí partnera. Tím dojde k omezení příjmu na chod domácnosti. Náklady na život, které dříve stačily pokrýt dva důchody, nyní nestačí. Nezbývají žádné volné prostředky.

Kdo dluží nejvíce?

Ze starobních důchodců jsou dlužníky ženy, kterých je o 10 % více než mužů. Naopak u invalidních důchodů významně převažují muži a to téměř o 50 %. Statistické údaje ukazují, že nejvíce důchodců s exekucemi je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, tedy oblastí z nejvyšší nezaměstnaností. Naopak nejméně dlužníků má kraj Vysočina.

Do důchodu s exekucí!

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje postupná trend v oblasti zadlužení důchodců. Stále totiž přibývá lidí, kteří vstupují do důchodu s jednou ale i více exekucemi.

Kdo vám pomůže?

Značná část důchodců se dostává do sociální tísně a přitom nemůže zlepšit svoji finanční situaci vlastní výdělečnou činností. Často na ně psychicky negativně působí i dluhy jejich dětí i vnuků. Chtějí pomoci a sami se zadluží. Přitom o problematice dluhů a následných exekucí toho moc nevědí. Ani nemají prostředky na komerční právní pomoc, jak se z dané situace dostat. Bezplatné právní poradenství poskytuje nevládní organizace Iurdicum Remedium, která se navíc věnuje i osvětové činnosti v této oblasti. Na svém webu provozuje bezplatnou online právní poradnu zaměřenou na problematiku exekucí.

www.iure.org

Důchodci  jsou část populace, která má limitované možnosti při získávání dalších finančních prostředků. A jsou to právě oni, kteří se díky tomu snadno dostávají do dluhové pasti, která končí exekucí na jejich majetek. Mnohdy je to nesmyslný nákup, jindy nezaplacení pokuty. A penalizovaná částka roste. Co před pár lety začínalo několika stokorunami se postupem času vyšplhá k částkám ohrožující dosavadní, často i skromný životní styl seniorů. Přichází exekuce, která může být začátkem vašeho pádu…

Zdroj: foto – PhotoExpress

4.8.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky