pas
Situace

Jak postupovat při ztrátě osobních dokladů?

Ztráta osobních dokladů může potkat každého z nás. Doklady nám může někdo odcizit nebo je ztratíme vlastní vinou. Jak správně postupovat v případě, kdy přijdete o občanský průkaz, kartičku pojišťovny, řidičský průkaz nebo rodný list? A kolik za nové doklady zaplatíte?

Přijdete-li o jakýkoliv osobní doklad, nevyhnete se kolečku po úřadech. Zákon ukládá povinnost doklady chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Přečtěte si, kde hlásit ztrátu dokladů, kde požádat o nové, jak dlouho vydání trvá a na kolik vás vystavení nových dokladů přijde.

Občanský průkaz

Pokud přijdete o občanský průkaz, ať už odcizením nebo ztrátou, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně ohlásit úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Pokud by se jednalo o odcizení, musíte krádež nahlásit na policii. Policie váš starý občanský průkaz zaeviduje jako odcizený a vydá vám potvrzení (neslouží jako náhradní doklad), se kterým dojdete na úřad.  V případě krádeže nebo i podezření na krádež je nutné dojít na policii, aby se zamezilo případnému zneužití průkazu. Po nahlášení ztráty nebo odcizení se původní občanský průkaz stává neplatným. Pokud ztracený občanský průkaz najdete, měli byste ho odevzdat úřadu nebo policii. Za prokazování se občanským průkazem, který byl nahlášen jako ztracený nebo ukradený, vám hrozí až patnáctitisícová pokuta.

Na úřadě si vyřídíte žádost o vydání nového dokladu. Nahlášení ztráty nebo odcizení neodkládejte a učiňte tak neprodleně. Zákon vám ukládá povinnost zažádat o nový občanský průkaz do 15 dnů od chvíle, kdy jste přišli o tu původní. V opačném případě vám může hrozit několika tisícová pokuta. Nový občanský průkaz vám úřad vydá do 30 dnů. Nově si můžete vybrat mezi občanským průkazem s elektronickým čipem, který vás vyjde na 500 Kč, nebo obyčejným občanským průkazem, za kterou zaplatíte 100 Kč.

V případě, že jste přišli o občanský průkaz a potřebujete ho v souvislosti s uplatněním volebního práva, můžete na úřadě obce s rozšířenou působností požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Poplatek činí 100 Kč a kromě vyplněné žádosti potřebujete 2 fotografie. Průkaz úřad vydá do 15 dnů, pokud ale požádáte v místě svého bydliště, lze průkaz vyřídit i na počkání.

Pokud byste cizí občanský průkaz našli, je vaší povinností ho odevzdat kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností, obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik nebo policii.

Řidičský průkaz

Pokud přijdete o řidičský průkaz, je postup obdobný jako u občanského průkazu. Skutečnost musíte ohlásit na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, avšak na úřadě příslušném dle místa trvalého bydliště. Odcizení byste měli oznámit policii. U řidičských průkazů jsou lhůty přísnější, ztrátu či odcizení musíte ohlásit do pěti dnů. V případě nesplnění této povinnosti vám hrozí vysoká pokuta. Úřad vám vydá potvrzení, které je platné 30 dnů a po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ovšem pouze na území České republiky. Nový řidičský průkaz vám úřad vydá do 20 dnů a zaplatíte správní poplatek 50 Kč. Expresní vydání vás vyjde na 500 Kč a průkaz dostanete do 5 dnů.

K vyřízení nového průkazu potřebujete občanský průkaz, případně cestovní pas společně s potvrzením, které vám vydali v případě  ztráty občanského průkazu.

Pokud jste přišli o mezinárodní řidičský průkaz, nový vám na úřadě vydají jen v případě, pokud se prokážete klasickým řidičským průkazem. V opačném případě si nejprve musíte vyřídit klasický řidičský průkaz.

Rodný list

V případě ztráty rodného list se obraťte na matriku v místě narození. Na obecním úřadě v místě vašeho bydliště vám nepomohou. Musíte navštívit městský úřad v obvodu nemocnice, kde jste se narodili. Výjimka je u osob, které se narodili před rokem 1950. Tyto osoby jsou zapsány v oddělení starých matrik Úřadu městské části Praha 1, bez ohledu na to, kde se v Praze narodily. Odcizení rodného listu byste měli ohlásit policii. Na vydání nového rodného listu potřebujete doklad totožnosti, je vhodné s sebou vzít i oddací list. Na místě sepíšete žádost o vydání duplikátu. Vydají vám ho do 30 dnů, někde na počkání a zaplatíte 100 Kč. Pokud to na matriku v místě narození máte daleko, informujte se, zda můžete poslat žádost poštou.

Kartička zdravotní pojišťovny

Přijdete-li o průkaz pojištěnce, musíte to ze zákona oznámit své pojišťovně do 8 dnů. Pojišťovna vám vystaví papírový doklad, který můžete využívat po dobu, než vám vystaví nový průkaz. Použít ji můžete i při cestě do zahraničí. Vydání nového průkazu trvá dva týdny až měsíc. Pojišťovna vám ji zašle na adresu vašeho trvalého bydliště nebo vás vyzve k osobnímu vyzvednutí. Vydání nového průkazu je bezplatné.

Ztráta osobního dokladu může potkat každého z nás. Je důležité mít na paměti, že každou ztrátu je nutné neprodleně ohlásit a zamezit tak případnému zneužití. Nezapomeňte, že ohlášením ztráty či odcizení zaniká platnost dokladu.

Zdroj: foto-pixabay

 

 

 

10.12.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme