Situace

Kde končí porucha osobnosti a začíná duševní nemoc?

Každý se někdy setkal s člověkem, který vám připadal opravdu divný a možná až tak, že vás napadlo, že by mu prospěl pobyt v psychiatrické léčebně. Hranice mezi tím, co je porucha osobnosti a co už je duševní nemoc je velmi tenká.

Rozlišujme tedy poruchu osobnosti, která má více méně trvalý charakter, nedá se léčit a jen se v čase mění intenzita projevu a duševní nemoc, kdy je možné ovlivňovat její průběh a intenzitu projevů vhodnou léčbou.

Poruchy osobnosti mají trvalý charakter, jsou charakteristické pro danou osobnost a nejsou předmětem psychiatrické léčby.

Lidé trpící poruchou osobnosti byli dříve označováni jako psychopati. Pro poruchu osobnosti je typické narušené vnímání a prožívání skutečnosti, nepřiměřené reakce, narušené ovládání impulzů a zvládání vztahů. Jedná se o uspořádání vlastností a charakterových rysů osobnosti, které dotyčnému a často i jeho okolí komplikují život. V každé kultuře je však normální něco jiného a to, co by u nás bylo považováno za projevy nemoci, může být na druhém konci světa zcela standardní.

Nejčastější projevy poruchy osobnosti

  • problémy s chováním ve společnosti, ignorace společenských norem, vandalismus, nezajímají se o druhé, necítí vinu, ze svých potíží obviňují ostatní; agresivní, nezodpovědní, nejsou schopní sociálních vztahů,
  • člověk se vyznačuje nadměrným vyjadřováním nálad, které jsou nestálé; zajímá se jen sám o sebe, často se soustředí na svůj vzhled; chová se manipulativně,
  • člověk nechává rozhodnutí na druhých nebo to dokonce vyžaduje, není schopen přebrat zodpovědnost za svůj život; podřizuje se těm, na kterých je závislý, nedokáže být sám.

Kromě toho existují i návykové poruchy osobnosti mezi které řadíme například patologické hráčství (gamblerství), pyromanii (chorobné zakládání požárů) nebo kleptomanii (krádeže). A nesmíme zapomenout na poruchy pohlavní identity transexualismus, kdy člověk není spokojen se svým pohlavím a transvestismus, kdy člověk obléká šaty opačného pohlaví, ale pohlaví měnit nechce.

Nejčastější duševní nemoci

Schizofrenie je duševní nemoc, která ovlivňuje myšlení, vnímání i prožívání nemocného. Projevuje se zmateností, rozporuplnými pocity, napětím bez zjevné příčiny, přemírou myšlenek nebo pocity naprosté prázdnoty, nevyzpytatelným chováním, porušeným kontaktem s realitou a sníženou schopností vypořádat se s běžnou zátěží každodenního života.

Deprese se projevuje výrazně zhoršenou náladou, pocity beznaděje, ztrátou zájmu o koníčky, ale například i o sex. Člověk se špatně soustředí, nepravidelně spí a necítí se po probuzení osvěžený a odpočinutý. A tento stav je trvalý a sám od sebe nepřejde.

Bipolární porucha, dříve nazývaná maniodepresivní psychóza. Jde o duševní nemoc, pro kterou je typické opakované střídání stavů mánie a deprese. Při mánii je člověk celkově zrychlený, má nadmíru energie, nemá potřebu spánku (nespí několik dní), má euforii (nadnesenou náladu), která se může střídat s podrážděností, nesoustředí se, má sklony utrácet peníze, může mít větší sexuální touhu. Tento stav je pro nemocného dočasně příjemný, posléze přechází ve zmatek, úzkost, neklid, následuje vyčerpání a stav deprese. Pokud mánie trvá týden, deprese se pak může držet nemocného i několik měsíců.

Víte, že bipolární afektivní poruchou trpěli například Ludwig van Beethoven, Vincent van Gogh, Ernest Hemingway nebo Sinead O’Connor?

Úzkostné poruchy patří k nejčastějším psychickým potížím, a to zejména u žen. Mezi známé formy patří různé druhy fobií (strachu z konkrétního objektu či situace).

Obsedantně-kompulzivní porucha je zvláštní porucha, kdy se do hlavy vkrádají nepříjemné myšlenky a strach z toho, co jsme neudělali, udělali či nejistota, zda jsme to opravdu udělali. Takoví lidé se například dokola myjí, až si poškodí kůži, neustále dokola něco kontrolují, počítají, rovnají, uklízí apod. Libují si v pořádku a dokonalé uspořádanosti.

Víte, že David Beckham má panickou hrůzu z nepořádku? Přesně na svém místě a urovnáno musí být vše nejen v jeho bytě, ale i v hotelových pokojích.

Poruchy příjmu potravy jsou mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem.

Užívání návykových látek jako alkoholu, léků nebo drog jsou také duševní nemoci a představují velice závažný problém pro závislého, ale i jeho nejbližší.

21.3.2016 | Michael Viereckl

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky