mobilita - pomůcky
SituaceZdraví

Omezená mobilita. Jak jí překonat?

Mobilita je schopnost osoby (předmětu) se bez větších zábran pohybovat. U člověka jsou to pohyby vykonávané kosterním a hladkým svalstvem. Takový subjekt se pak označuje jako mobilní. V případě, že je tato schopnost pohybu omezená, hovoříme o imobilitě – neschopnosti pohybu. Ale i nepohyblivost se dá překonat. K tomu slouží tzv. kompenzační pomůcky.

Omezení pohybu

Chůze je nejpřirozenějším pohybem člověka. Ale může nastat situace, kdy dojde ke vzniku více či méně závažných poruch hybnosti. Nepropadejte ale beznaději. Pokud váš krok už není tak jistý jako dříve, pomoci vám mohou kompenzační pomůcky, které alespoň částečně navrátí radost z pohybu.

Jaké mohou být příčiny?

Nejrůznější. Od lehčích (úraz, zlomenina, vymknutí), které jsou dočasné a naše pohyblivost se po čase vrací do původního stavu, po složitější, které jsou dlouhodobé (nemoci, choroby, stáří) až po těžké, kdy je pacient mobilní pouze s invalidním vozíkem.

Typy kompenzačních pomůcek

Od jednoduchých, až po ty složité.

 • Berle a francouzské hole
 • Chodítka
 • Mechanické a elektrické vozíky
 • Motorizovaná vozítka

Berle a francouzské hole

Berle i hole slouží k odlehčení zátěže dolních končetin, případně ke zvýšení stability uživatele. Francouzské berle podepírají paži i předloktí a jsou vhodné pro pacienty s dostatečnou silou v zápěstí. Berle a hole slouží k podpírání slabší strany těla. Často mají nastavitelnou výšku. Nemocní z estetických důvodů raději používají hole. Berle přece jenom více evokují pocit nemocnosti a invalidity. Při používání berlí a holí je nezbytný správný nácvik chůze. V poslední době je módní používání k lepší pohyblivosti tzv. Nordic Walking hole.

Chodítka

Chodítko je určeno pro osoby se zdravotním postižením pohybového ústrojí a pro osoby, které potřebují oporu při chůzí. Vhodné taky může být pro ty, kteří se učí chodit po nemoci nebo úrazu. Slouží jako pomoc pro udržení rovnováhy a přenášení váhy těla a tím napomáhá větší mobilitě pacienta. Oproti berlím a holím poskytuje větší stabilitu a klade menší nároky na svalovou sílu horních končetin. Chodítka lze dále rozdělit dle typu a určení na:

 • pevná – označovaná také jako přenášecí – pro pacienty, kteří mají velké problémy s rovnováhou a chůzi. Používají se většinou uvnitř budov.
 • pojízdná – označovaná také jako rolátory – mají tři anebo čtyři kola a bývají vybavená sedákem, opěrkou, košíkem, brzdami a podobně. Používají se uvnitř budov i venku.

Mechanické invalidní vozíky  

Mechanické vozíky jsou poháněny silou uživatele nebo druhé osoby. Je jich velké množství a dělí se podle druhu postižení, aktivity uživatele i možností nastavení a hmotnosti. Při výběru vhodného vozíku je třeba brát v úvahu výšku sedu, rozložitelnost vozíku, prostornost sedací plochy či nosnost. Křeslo by nemělo být příliš hluboké, aby při sedu nedocházelo k deformaci kloubů a svalstva páteře a pánve. Mechanické vozíky známe několika základních typů. Všechny modely jsou lehce složitelné bez použití nářadí (systém jako u golfových holí) pro jednodušší uskladnění, anebo transport například v kufru auta.

 • Standardní vozíky vyrobené z oceli. Jsou to základní modely vozíků pro nejběžnější použití. Vyznačují se nižší cenou na úkor vyšší hmotnosti.
 • Odlehčený invalidní vozík z duralového rámu, což zvyšuje jeho mobilitu. Vozík slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.
 • Toaletní invalidní vozíky jsou kombinací vozíku pro přesun a toalety.
 • Transportní vozíky jsou určené pro přesun pacienta asistenční osobou. Používají se v případech, kdy pacient nemůže, nebo není vhodné, aby ovládal vozík sám, například na příjmech v nemocnicích, na letištích apod.

Elektrické invalidní vozíky  

Elektrické vozíky jsou určeny pro uživatele, kteří se nezvládnou pohybovat s mechanickým invalidním vozíkem ať již je to z důvodu nedostatečné fyzické síly nebo z důvodu jiného omezení (slabé srdce, obrna, RS apod.). Elektrické vozíky se ovládají pomocí joistiku a mohou mít různá příslušenství a nastavení dle individuálních potřeb uživatelů.

 • Elektrické vozíky do interiéru. Nejsou vybaveny osvětlením a mají menší zadní i přední kolečka a celkově menší rozměry. Rychlost kolem 6 km/ hodinu.
 • Elektrické vozíky se stavěcí nebo zvedací funkcí. Ten zvedne sed uživatele do výšky. Nebo může být vozík stavěcí a v takovém případě zvedne uživatele na nohy. Uživatel přitom musí být zafixovaný, aby nedošlo k pádu. Tato funkce je velmi prospěšná ze zdravotního hlediska.
 • Elektrické venkovní vozíky jsou primárně určeny do exteriéru i do nezpevněných terénů. Rychlost kolem 10 – 15 km/ hodinu.

Jak vybrat správný vozík?  

Pro mnohé osoby se sníženou mobilitou je invalidní vozík téměř nutností, ať to jsou jen dočasné zdravotní problémy nebo omezení dlouhodobého charakteru, jako je například ochrnutí. Nejdůležitější parametry, na které je třeba se při výběru vhodného typu invalidního vozíku zaměřit, jsou:

 • Hmotnost uživatele = nosnost vozíku,
 • Šířka sedáku (vzdálenost mezi postranicemi),
 • Rychlospojka = možnost rychlé demontáže kol,
 • Možnost složení vozíku je také důležitým parametrem, pokud chcete vozík převážet autem.

Jak je získat?  

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to částečně nebo v plné výši. Konkrétní pomůcku vám tedy může dle typu předepsat lékař praktický nebo ve většině případů odborný (neurolog, rehabilitační lékař, ortoped, internista nebo chirurg). Pomůcka se předepisuje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“. Všechny potřebné informace vám sdělí váš lékař.

Kompenzační pomůcky, ty jednoduché i ty složité umožňují lépe zvládat svoji mobilitu lidem s omezenou pohyblivostí. Mechanický nebo elektrický invalidní vozík je určen pro tělesně postižené osoby, osoby s postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí a slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.

Zdroj: foto – Pixabay

11.6.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky