nemoc z povolání
Situace

Poradíme si … s nemocí z povolání

Co je nemoc z povolání?

Obecně se dá říci, že se jedná o nemoc, která vznikne nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Zda mohou mít konkrétní pracovní podmínky vliv na vznik nemoci z povolání, posuzuje na základě měření příslušná krajská hygienická stanice.

Pokud má vaše práce vliv na zhoršení vašeho zdravotního stavu, máte nárok na odškodnění, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • vaše onemocnění musí být na seznamu nemocí z povolání, který vydává vláda – nemoc, která zde uvedena není, nemůže být za nemoc z povolání uznána,
 • musí existovat prokazatelná souvislost mezi nemocí a výkonem práce nebo prostředím, ve kterém jste pracovali,
 • nemoc z povolání vám uzná specialista v oboru pracovního lékařství a vydat vám lékařský posudek o uznání nemoci z povolání.

Co dělat, pokud máte podezření na nemoc z povolání?

Nejdříve navštivte svého praktického lékaře, který vaše podezření může potvrdit. Pro posouzení a uznání nemoci z povolání musíte navštívit specializované pracoviště pro obor pracovního lékařství. K tomuto specialistovi vás pošle praktický lékař, případně se na něj můžete obrátit sami (a vyžádat si od vašeho lékaře potřebnou zdravotní dokumentaci).

Na základě posouzení vydá specialista v oboru pracovní lékařství posudek, kterým nemoc z povolání buď uznává, nebo neuznává. Pokud s výsledkem nesouhlasíte, můžete do 10 dní podat návrh na jeho přezkoumání. Stejným způsobem může reagovat i zaměstnavatel.

Když je nemoc z povolání uznána, přihlaste se u zaměstnavatele o odškodnění.

Na co máte nárok?

Odpovědný je vždy poslední zaměstnavatel, u kterého jste naposledy před zjištěním nemoci z povolání pracovali. Zaměstnavatelé musí být vždy ze zákona pro tyto případy pojištěni.

Odškodnění může mít několik podob:

1) Ztráta na výdělku – v tomto případě vám musí zaměstnavatel dorovnat příjmy, které jste kvůli nemoci z povolání ztratili, ať už pracovat nemůžete vůbec nebo jste museli začít dělat jinou méně ohodnocenou práci, případně práci na částečný úvazek. Jakmile se vám však podaří získat lépe placené místo, nárok na odškodné zaniká. Výše této náhrady se každý rok zvyšuje, podobně jako například důchody. Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se provádí tak, že se vychází z průměrného výdělku před vznikem škody a z výdělku dosahovaného po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, s připočtením případného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu. Náhradu za ztrátu výdělku můžete pobírat maximálně do okamžiku dovršení důchodového věku, nebo do doby přiznání starobního důchodu.

2) Náhrada léčebných výdajů – v tomto případě máte nárok na uhrazení výdajů, které vám v souvislosti s léčením nemoci z povolání vznikly. Například kvůli doplatkům na léky, za zdravotní pomůcky, za dopravu na rehabilitaci apod.

3) Bolestné a ztížení společenského uplatnění: Nárok máte samozřejmě také na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění. Výše odškodnění se vypočítávají podle stanovených tabulek a jedná se o jednorázovou náhradu škody.

Na co si dát pozor?

Pokud je nemoc z povolání zjištěna v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou, má tento fakt vliv na délku vyplácení odškodnění, tj. náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. U pracovního poměru na dobu určitou přísluší renta pouze do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Zákoník práce současně připouští možnost, že nárok trvá déle, pokud lze podle okolností předpokládat, že by postižený (pracovním úrazem či nemocí z povolání) byl i nadále zaměstnán.

A coo pracovní úraz?

Obdobné postupy platí v případě, že se vám stane pracovní úraz. Aby poranění zaměstnance mohlo být posouzeno jako pracovní úraz, musí k němu dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. O této problematice vás budeme informovat v některém z dalších článků.

Zdroj: foto-Pixabay, text-časopis Můžeš

18.5.2017 | Daniela Lidinská

2 komentáře: “Poradíme si … s nemocí z povolání”

 1. Eva napsal:

  Dobrý den, co mám udělat když mi přišel dopis že mi uznali nemoc z povoláni ?

  • admin napsal:

   Dobrý den, přihlaste se u zaměstnavatele o odškodnění. Zaměstnavatel odpovídá za škodu, která vznikla nemocí z povolání. Škodu je povinen zaměstnavatel nahradit, a to buď náhradou ztráty výdělku, bolestným nebo uhrazením nákladů spojených s léčbou. Zaměstnanec by rovněž měl být převeden na jinou práci, případně lze rozvázat pracovního poměr (vzniká nárok na odstupné).

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky