uklouznutí
Situace

Pracovní úraz a odškodné

Ročně je nahlášeno přibližně 50 tisíc pracovních úrazů. Povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečí a ochranu zaměstnancům při práci. Pokud přesto k úrazu dojde, zodpovídá za něj zaměstnavatel a zaměstnanci přísluší za určitých podmínek odškodnění.

Co je pracovní úraz?

Pracovní úraz je úraz, ke kterému dojde během práce. Netýká se tedy úrazů, které se stanou během cesty do nebo z práce.

Jak v případě úrazu postupovat?

Pokud je to možné, je vhodné vše nafotit a zajistit svědky (těmi mohou být i pracovníci záchranné služby). Dále je důležité sepsat záznam o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem. Rovněž si zajistěte zprávu od lékaře a dokumenty předejte zaměstnavateli, který vám proplatí odškodnění. Každý úraz, který vznikne v zaměstnání, musíte nahlásit svému zaměstnavateli neprodleně!

Co musí zaměstnavatel zaplatit?

Zaměstnavatel musí proplatit:

  • ztrátu výdělku,
  • bolestné a ztížení společenského uplatnění,
  • náklady spojené s léčbou,
  • věcnou škodu.

Pracovní úrazy se odškodňují jinak, než úrazy vzniklé v běžném životě mimo zaměstnání. Odškodňování pracovních úrazů se řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb. V tabulce jsou jednotlivé úrazy hodnoceny body, přičemž 1 bod = 250 Kč. Např. zlomenina lýtkové kosti je ohodnocena 40 body, tj. 10 000 Kč. Náhradu za ztížení společenského uplatnění, tzn. trvalé následky, určují odborníci vzhledem k individuálním potřebám.

Pokud se po pracovním úrazu vrátíte do zaměstnání a nejste nadále schopni zastávat svou funkci, může vám zaměstnavatel přeřadit na jinou pracovní pozici. V tomto případě však máte nárok na dorovnání ztráty na výdělku, pokud je nová pozici hůře placená. Rovněž máte právo na náhradu věcné škody, např. rozbité brýle.

Kdy zaniká nárok na odškodné?

Zaměstnanec nemá nárok na odškodné v případě, že poruší zákazy nebo pokyny stanovené zaměstnavatelem, se kterými byl seznámen. Nárok na odškodné dále zaniká, pokud se zaměstnanci stane úraz vlivem návykových látek.

Uvádí se odškodnění v daňovém přiznání?

Bolestné, náhrada nákladů spojených s léčením a náhrada věcné školy se v daňovém přiznání neuvádí. Naopak ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnost (tzv. renta) se v daňovém přiznání uvádí. Náhrada ušlého výdělku i renta podléhá dani. Jedná se o zdanitelný příjem.

Pokud vám zaměstnavatel nebude chtít proplatit odškodné, neváhejte se obrátit na právníky, případně na soud. Také si pohlídejte, aby byl se zaměstnavatelem sepsán záznam o úrazu.

Zdroj: foto-pixabay

20.8.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky