doktor
Situace

Propuštění z nemocnice na revers

Zákon o zdravotních službách říká, že pacient, který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, o tom může učinit písemné prohlášení, tzv. revers. I když je pacient seznámen se svým zdravotním stavem a možnými riziky, má právo odmítnout další poskytování zdravotních služeb a nemocnici předčasně opustit.

Někdy to dělají diabetici, kteří si jsou vědomi rizik, ale na základě svých zkušeností jsou přesvědčeni o mírném průběhu onemocnění. Se seznamem léků, které zmírňují cukrovku, například Diaform+, Glucobalance nebo Insumed doporučujeme, abyste se seznámili se speciální sekcí naší webové stránky.

Lékař může pacientovi doporučit setrvat v nemocnici další dny, nemůže mu to však nařídit. Je na svobodné vůli pacienta, zda chce předčasně opustit nemocnici. Výjimkou je tzv. nedobrovolná hospitalizace. Pacient má právo vyslovit informovaný souhlas, tedy souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Rovněž má právo tento souhlas kdykoliv odvolat (tzv. revers).

Co je revers?

Revers je dokument, ve kterém pacient svým podpisem stvrzuje, že nadále nesouhlasí s poskytováním zdravotních služeb. Lékaři mohou poskytovat zdravotní služby pouze se souhlasem pacienta. Pacient je srozuměn s následky, které mohou při předčasném odchodu z nemocnice nastat. Pokud by ke komplikacím došlo, lékař musí mít váš písemný doklad o tom, že jste poskytnutí zdravotní služby odmítli. Účelem je právní ochrana lékaře, který by mohl být potrestán za to, že vám neposkytl dostatečnou péči. Revers je tedy dokument, kde je písemným souhlasem stvrzeno, že pacient byl informován o možných rizicích, a přesto na základě své vlastní vůle lékařskou péči odmítl.

Pokud pacient odejde z nemocnice bez učinění písemného odvolání souhlasu s poskytováním zdravotních služeb a lékař tak nemá podepsaný revers, tuto skutečnost zaznamená do lékařské dokumentace a podepíše ho on a další svědek.

Lékař by měl odmítnout dát podepsat revers pacientovi, který není schopný dokument podepsat. Týká se to pacientů, kteří nevnímají nebo nechápou, co podepisují. Týká se to například opilých jedinců nebo pacientů, kteří jsou v nepříznivém zdravotním stavu, kdy je ovlivněna i psychika. Lékař však musí být schopen zdůvodnit a v lékařské dokumentaci popsat, proč revers odmítnul.

Jak je to u dětí?

Rodiče jakožto zákonní zástupci dítěte mají právo léčbu odmítnout. Zjišťuje se také názor dítěte. Záleží, zda vzhledem k věku a mravní vyspělosti je dítě schopné svůj názor vyjádřit. Lékaři by měli zjišťovat názor dítěte, pokud je dítě schopné pochopit povahu určité léčby nebo zákroku, důsledky nebo rizika. Nezletilým může být poskytnuta neodkladná péče bez souhlasu zákonného zástupce jen v případě léčby duševní poruchy, v souvislosti se záchranou života nebo v souvislosti s týráním, zneužíváním či zanedbáváním.

Pacient má právo se rozhodnout, zda chce lékařskou službu využít či nikoliv. Je pouze rozhodnutím pacienta, zda poskytování zdravotnické služby odmítne nebo zda opustí nemocnici dříve. Lékař musí rozhodnutí pacienta respektovat.

Zdroj: foto-pixabay

5.8.2019 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme