OZZ
Situace

Na co myslet při propuštění z nemocnice?

Při odchodu z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu, které obsahuje informace o vaší léčbě, operaci, podávaných lécích, kontrolách, režimu a další důležité informace. Zprávu předejte svému praktickému lékaři nebo lékaři, který vás poslal na operaci. Můžete požádat o kopii lékařské zprávy.

Pokud byste nebyli schopni vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu obejít se bez další osoby v domácnosti, můžete být propuštěni až po předchozím vyrozumění osoby, která péči o vás zajistí. V případě, že by měl být propuštěn pacient, u kterého není zajištěna další péče, nemocnice o tom informuje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností dle adresy trvalého pobytu pacienta.

Nezapomeňte, že byste se měli hlásit svému praktickému lékaři do tří dnů po propuštění z nemocnice!

Co obdržíte při propuštění?

Kromě již zmíněné lékařské zprávy můžete obdržet poukaz např. na ortopedickou pomůcku. Poukaz je platný 90 dní od data vystavení (pokud lékař nestanoví jinak). Pokud budete muset užívat nějaké léky, sestra vám je připraví na 3 dny (tj. do návštěvy vašeho praktického lékaře). Rovněž obdržíte zdravotnické prostředky hrazené pojišťovnou, budete-li je potřebovat (např. obvazy). Pokud obdržíte recept, nezapomeňte, že jeho platnost je 14 dní.

Před propuštěním se nezapomeňte lékaře zeptat:

  • jak užívat předepsané léky a jestli vám je může předepsat i praktický lékař
  • co dělat v případě, že se objeví zdravotní potíže
  • jaké léky pravidelně užíváte a s čím se ne/dají kombinovat
  • jaká máte dodržovat opatření
  • kdy a kam přijít na kontrolu
  • vše, co vám není jasné

Potřebujete-li zdravotní a kompenzační pomůcky (např. berle), lze si je zapůjčit na nezbytnou dobu, než si na předpis zajistíte vlastní. Informace vám poskytne sestra nebo sociální pracovník nemocnice.

Budete-li i po propuštění potřebovat odbornou péči (převazy ran, aplikace injekcí) a nejste schopni docházet sami k lékaři, můžete využít domácí zdravotní péči. Při odchodu z nemocnice vám ji může lékař předepsat až na 14 dní. O jejím prodloužení rozhoduje praktický lékař.

Doprava z nemocnice

Pokud by váš zdravotní stav neumožňoval dopravu domů běžným způsobem, může lékař rozhodnout o transportu sanitkou (vozidlem zdravotnické dopravní služby), která je hrazena zdravotní pojišťovnou. Důvodem k vyslání sanitky není např. špatné dopravní spojení. Rozhodnete-li se namísto transportu sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem a ošetřující lékař takovou formu dopravy schválí, máte nárok na náhradu cestovních nákladů.

Zdroj: foto-Pixabay

22.2.2017 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky