úřad práce
SlužbyÚřady

12 věcí, které je dobré vědět, když jdete na úřad práce

Ztráta zaměstnání může být pro mnoho lidí velmi stresující zkušeností. Záleží na tom, jestli novou práci začnete hledat jako čerstvý absolvent nebo jako zaměstnanec blížící se důchodovému věku. Pro staršího člověka je ztráta pracovních a tím i finančních jistot vždy významným (negativním) zásahem do jeho života. Jak moc nás taková situace zasáhne, záleží na tom, jak je pro nás zaměstnání důležité a jakou máme povahu. Člověk se snaží co nejrychleji nalézt zaměstnání nové. Klade si otázky, jak postupovat, aby šance nalézt zaměstnání dle vlastních představ byly co nejvyšší. Co byste měli vědět, když půjdete prvně na úřad práce.

Ztráta zaměstnání

Při ztrátě zaměstnání si vhodné zaměstnání zajišťujete sami, prostřednictvím agentur práce nebo za pomoci příslušné pobočky Úřadu práce ČR.

Co mi úřad práce zajistí?

Uchazeči o zaměstnání, vedeni v evidenci úřadu práce, mají právo na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech, na podporu v nezaměstnanosti, při splnění podmínek uvedených v § 25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, či na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud jde o osobu se zdravotním postižením.

 1. Kdy se jít na úřad práce zaregistrovat?

Co nejdřív. Je třeba to stihnout do tří pracovních dnů od ukončení posledního pracovního poměru.

 1. Musím tam jít osobně?

Ano. Alespoň na první návštěvu (registraci) se musíte dostavit na úřad práce v místě svého trvalého bydliště. Další docházku si můžete domluvit i na jinou pobočku úřadu práce v místě, kde se běžně zdržujete. Je potřeba se dohodnout i na tom, jak často budete na úřad chodit. Četnost návštěv se vždy odvíjí od situace daného uchazeče.

Při první návštěvě vyplníte formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Ty lze vyplnit i elektronicky.

 1. Co mohu od úřadu práce čekat?

V případě že splníte všechny zákonné podmínky, stát vám začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce se vám také pokusí vyhledat vhodné zaměstnání. To ale neznamená, že hledání zaměstnání necháte jen na něm. Je důležité, abyste si práci aktivně hledali i sami.

 1. Jaké doklady bude úřad práce požadovat?

Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo trvalého pobytu
 • doklad o ukončení pracovního poměru nebo doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění
 1. Jakou práci mi mohou nabídnout?

Práci, která odpovídá vaší kvalifikaci, zdravotní způsobilosti a které je pro vás dobře dopravně dosažitelné. Prvním rokem se vám úřad práce snaží najít zaměstnání s vyhlídkou na 80 % plného úvazku. Po roce neúspěšného hledání může úřad práce nabídnout i práci na poloviční úvazek. Pokud však uchazeč bez vážného důvodu odmítne na vhodné místo nastoupit, úřad práce ho může vyřadit z evidence.

 1. Mám nárok na podporu?

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, který si během posledních dvou let alespoň 12 měsíců platil důchodové pojištění. Ať již byl v zaměstnaneckém poměru nebo pojištění odváděl jako osoba samostatně výdělečně činná. Na podporu v nezaměstnanosti má nárok i člověk, který byl před zařazením do evidence úřadu práce v invalidním důchodu třetího stupně; který pečoval o dítě mladší čtyř let nebo který se staral o jinou osobu, která na něm byla středně až úplně závislá.

 1. Kdy nárok na podporu není?

S podporou v nezaměstnanosti naopak nemůže počítat ten, kdo pobírá starobní důchod nebo kdo byl v posledním půlroce propuštěn ze zaměstnání kvůli hrubému porušení svých povinností.

 1. Jak dlouho mohu podporu pobírat?

 • věk do 50 let, můžete podporu pobírat 5 měsíců
 • věk 50 – 55 let, náleží vám podpora po dobu 8 měsíců
 • věk nad 56 let, náleží vám podpora po dobu 11 měsíců
 1. Kolik dostanu peněz?

Výše podpory v nezaměstnanosti úřad práce počítá podle předchozího průměrného čistého měsíčního výdělku.

 • první dva měsíce činí podpora 65 % předchozí měsíční výplaty
 • další dva měsíce 50 %
 • zbývající dobu 45 %

Pokud uchazeč opustil předcházející zaměstnání na vlastní žádost, bude po celou dobu pobírat podporu jen ve výši 45 % svých předchozích měsíčních příjmů.

 1. Zaplatí za mne úřad práce zdravotní a sociální pojištění?

Po dobu vaší evidence na úřadě práce, za vás zdravotní pojištění hradí stát. Doba, po kterou jste v evidenci úřadu práce, se započítává do důchodu, ale sociální pojištění vám hrazeno nebude.

 1. Co dělat, když si najdu práci?

V případě, že si vy sám, nebo pomocí pracovní agentury najdete práci, musíte to do 8 dní dát úřadu práce vědět. Ten vás následně vyřadí z evidence nezaměstnaných a připraví dokumenty, které budete potřebovat pro nového zaměstnavatele.

 1. Kde najdu další informace?

Všechny podstatné informace o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání na úřadech práce, evidenci a registraci nezaměstnaných, nároku na podporu v nezaměstnanosti najdete na portále MPSV.

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch

Ztráta zaměstnání je nepříjemná situace pro každého člověka. Je potřeba se v ní co nejdříve zorientovat. Zjistěte, kde je váš nejbližší Úřad práce, připravte si všechny požadované doklady, zjistěte, jaké budou vaše povinnosti i práva jako uchazeče o zaměstnání, vypracujte si životopis (CV). Zamyslete se nad průběhem svého dosavadního života. Nové zaměstnání pro vás může být i novou výzvou, otevře vám další obzory. Třeba zjistíte, že existuje práce, která vás bude bavit a naplňovat víc, než ta, kterou jste dělali doposud.

5.3.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme