dluh
Služby

Kde hledat pomoc při finanční tísni?

Počet zadlužených osob u nás stále narůstá. Může se jednat o situace, kdy výdaje přesahují příjmy, o naskakující úroky z půjček, neschopnost splácet půjčky nebo třeba nerozvážnost při půjčování peněz na vánoční dárky či dovolenou. Pokud jste již ve finanční tísni, kde vám zdarma pomohou?

O finanční tísni mluvíme v případě, kdy jedinec není schopen platit základní výdaje, jako je nájem, poplatky za energie nebo základní věci pro sebeobsluhu. V případě již existujících půjček je jedinec přestává platit a dostává se do dluhové pasti. V této situaci někdy lidé volí to nejhorší řešení, a to vzít si další půjčku, aby poplatil ty předchozí. V České republice působí několik organizací, které se zabývají oddlužením nebo poradenstvím v této oblasti. Pozor! Také existují poradny, které se tváří důvěryhodně, avšak pouze z klientů vylákají další peníze. Doporučuje využít zde uvedené poradny, které ve svém oficiálním dokumentu doporučuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kdy se člověk dostává do finanční tísně?

O finanční tísni hovoříme v případech, kdy:

 • jedinec ztratí zaměstnání a je určitou dobu nezaměstnaný,
 • je jedinec dlouhodobě nemocný či po úrazu,
 • dochází k rozvodu manželství nebo ztrátě druhého partnera.

Jaké služby poradny poskytují?

Mezi základní služby poraden při finanční tísni patří zejména poradenství a zprostředkování dalších služeb (např. oddlužení). Hlavní činnosti poraden jsou:

 • nezávislé posouzení vaší finanční situace,
 • sestavování rodinného rozpočtu,
 • hledat vhodné řešení (např. domluvit splátkový kalendář nebo vytvořit dohodu s věřitelem),
 • příprava na komunikaci a setkání s úřady nebo exekutory,
 • posoudit možnost oddlužení nebo zastavení exekuce.

Jak postupovat, když dojdou finance?

Pokud vám dojdou finance i rezervy:

 • požádejte rodinu nebo přátelé,
 • požádejte zaměstnavatele o bezúročnou půjčku,
 • využijte pomoc neziskových organizací,
 • požádejte o dávky v hmotné nouzi,
 • informujte všechny instituce, kde máte půjčky, o vaší platební neschopnosti,
 • nevyužívejte internetové nebo SMS nabídky půjček, ale radši uvažujte o spotřebitelském úvěru.

Občanské poradny

Při řešení finančních problémů je vhodné využít neziskové organizace, které poradenství poskytují zdarma a ty organizace, které mají registraci u MPSV.

 • Člověk v tísni o. p. s.
 • Poradna při finanční tísni
 • Sdružení SPES, z. s.
 • Asociace občanských poraden – neposkytují poradenství, ale odkazují na prověřené poradny
 • Bezplatná právní poradna

Při finančních potížích neváhejte využít pomoc neziskových organizací. Služby poskytují zdarma. Pokud si nejste jisti, zda vám pomohou, neváhejte napsat e-mailový dotaz. Odolejte výhodným nabídkám on-line nebo letákových půjček. Tito lidé často profitují z vašich potíží.

Zdroj: foto-pixabay

23.7.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme