příspěvek na péči
Služby

Víte, co je hostitelská péče?

Hostitelská péče je forma pomoci dětem, které dlouhodobě žijí v ústavní péči. Je určena dětem, které mají nižší šanci na umístění do dlouhodobé pěstounské péče z důvodu věku, etnika nebo velké sourozenecké skupiny. Hostitelská péče umožňuje dětem zažít běžné fungování rodiny.

Hostitelská péče je opakovaný a dlouhodobý kontakt dítěte z dětského domova s osobou nebo lidmi, kteří nejsou biologičtí příbuzní dítěte. Mezi hostitelem a dítětem nevzniká žádný právní vztah a hostitel nemá nárok na žádné dávky. Nejčastěji se jedná o děti starší 10 let, u kterých se nedaří zprostředkovat dlouhodobá pěstounská péče.

Co je smyslem hostitelské péče?

Cílem hostitelské péče je umožnit dítěti zažít běžné fungování rodiny a navázat bližší citový vztah. Dítě tak například může zažít běžný víkend s hostitelskou rodinou nebo oslavu vánočních svátků. Děti se mimo jiné učí nápodobou a pozorováním. Dítě se může naučit i naprosto obyčejné věci, jako například umět číst v jízdních řádech nebo se naučit nakupovat. Dítě má také vzor fungujících vztahů v rodině a posiluje se důvěra v dospělého.

Přínos pro hostitele nebo hostitelskou rodinu

Hostitelská péče přináší jednotlivci nebo rodině dobrý pocit z pomoci dítěti a vědomí, že dítěti umožnili prožít příjemné období. Dítě dostalo příležitost seberealizace a hostitelé mohou pozorovat určitý pokrok. V neposlední řadě hostitelská péče obohacuje rodinu i vlastní děti.

Kdo může být hostitelem?

Česká legislativa pojem hostitelská péče nezná. Rozhodnutí o hostitelské péči je tedy v rukou dětského domova a obecního úřadu – odboru sociálně-právní ochrany dětí. Při udělování souhlasu k hostitelské péči se přihlíží k rodinnému a sociálnímu prostředí, kde bude dítě pobývat. Další podmínky si stanovuje sám úřad. Může si vyžádat např. výpis z trestního rejstříku nebo odborné posouzení. V ideálním případě provede sociální pracovnice šetření a pohovor v místě žadatele. Odbor sociálně-právní ochrany dětí může udělit souhlas s hostitelskou péčí maximálně na 30 dnů.

Jak probíhají návštěvy?

Zpočátku je vhodné navštěvovat dítě přímo v dětském domově. Postupně se přidávají procházky, výlety a až dojde k navázání citového vztahu, je možné rozhodnout o hostitelské péči. Hostitelé zpravidla žádají o víkendový pobyt, případně týdenní pobyt například o prázdninách. K seznámení s dítětem může dojít například i při dni otevřených dveří, které dětské domovy pořádají.

Jaké učinit první kroky?

Jestliže uvažujete o hostitelské péči, vyhledejte v okolí dětský domov, který vám sdělí bližší podmínky. Kontaktujte rovněž odbor sociálně-právní ochrany dětí na příslušném úřadě, který o hostitelské péči rozhoduje a sociální pracovnice vám sdělí požadavky.

Základní podmínky

Hostitelská péče je dobrovolná, dítě může a nemusí souhlasit. Rovněž může samo navrhnout hostitelskou rodinu (například rodiče kamaráda). Hostitelská péče se vždy realizuje ve sjednaném termínu a na náklady hostitele.

Hostitelská péče umožňuje dětem prožít příjemné dny a něco nového se naučit. Dítě může poznat, jak vypadá běžný rodinný život. Mnoho informací a přednášek na téma hostitelské péče nabízí organizace Dejme dětem šanci. Více informací naleznete zde.

Zdroj: foto-pixabay

31.1.2018 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme