ombudsmanka
Úřady

Anna Šabatová – ombudsmanka pro lidská práva

Málokterý člověk, který se zajímá či zajímal o politické dění v naší zemi, jméno: Anna Šabatová nezná, nebo ho neslyšel. Ona sama pochází z rodiny komunistického funkcionáře Jaroslav Šabaty, který se v roce 1968 angažoval pro reformu komunistické strany. Před rokem 1989 bylo její jméno zmiňováno v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky či Svobodná Evropa. Byla zavřená za protistátní činnost, stala se členkou disentu, mluvčí Charty 77 či spoluzakladatelkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Po revoluci se zapojila do obnovy naší země v mnoha veřejných organizacích, takže funkce „ombudsmanka“ se stala logickým vyústěním jejího životního postoje.

Vizitka

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D, veřejná ochránkyně lidských práv, ombudsmanka

Narozena: 1951 v Brně

Studium:  FF UK Praha, FF MU Brno

Profil: signatářka a mluvčí Charty 77, po roce 1989 ve společenských funkcích, zejména zástupkyně veřejného ochránce práv (2001-2007), předsedkyně Českého helsinského výboru (2008–2013), členka Evropského výboru pro zabránění mučení Rady Evropy, veřejná ochránkyně práv (od roku 2014)

Ocenění: Cena OSN za obranu lidských práv, Medaile za zásluhy, Cena Alice Garrigue Masarykové, Řád za zásluhy Polské republiky

Rodina: vdaná, 3 děti

Většinu života se v různých rolích a funkcích zabýváte “lidskými právy”. Kterou svoji osobní vlastnost pokládáte pro tento typ povolání za nejdůležitější?

Řekla bych, že schopnost empatie, smysl pro spravedlnost a možná i určitou životní vytrvalost.

Kolik relevantních stížností řeší úřad ombudsmana ročně?

Každý rok dostaneme kolem osmi tisíc podnětů. 60 % z nich spadá do zákonem vymezené působnosti ombudsmana, takže se jimi mohu zabývat. Týkají se orgánů státní správy nebo diskriminace. Nejčastěji lidé potřebují pomoc v oblasti sociálního zabezpečení, ať už jde o potíže se starobním nebo invalidním důchodem, nebo o různé dávky a příspěvky. Druhou největší oblastí, v níž se na nás lidé obracejí, je stavební právo, tedy vše, co souvisí s povolováním nebo užíváním staveb. V oblasti diskriminace se problémy nejčastěji týkají oblasti práce a zaměstnávání. Kromě vyřizování jednotlivých stížností ale provádíme také preventivní dohled nad všemi místy, kde jsou lidé omezeni na svobodě a kde může docházet ke špatnému zacházení. Jde například o zařízení pro seniory, dětské domovy, léčebny dlouhodobě nemocných, věznice atd.

Ochránce práv může při zjištění pochybení od úřadů či institucí požadovat, aby zjednaly nápravu. Kolikrát za minulý rok jste tohoto práva využila, a jaká byla odezva?

Každý rok jde přibližně o 600 případů, kdy zjistíme pochybení úřadů. V takovém případě vždy žádáme nápravu nejen v tom konkrétním případě, ale chceme, aby si úřady chybu uvědomily, pochopily, proč šlo o nesprávný postup a v budoucnosti ho neopakovaly. Přispíváme tím i k celkovému zkvalitnění státní správy. Odezva bývá vesměs pozitivní. V řadě případů úřady pochybení napraví už v průběhu mého šetření, někdy nejprve odmítají připustit, že postupovaly nesprávně, ale na mé návrhy opatření k nápravě pak přistoupí. V loňském jen v sedmnácti případech úřady trvaly na svém a odmítaly pochybení napravit. Musela jsem proto využít sankčního oprávnění a informovala jsem jejich nadřízený úřad nebo jsem případ zveřejnila.

Nejvíce ohroženou skupinou ve společnosti jsou děti a senioři. S jakými stížnostmi se na Vás nejčastěji obrací právě nejstarší generace?

Stáří a péče o seniory je skutečně velké téma, na které se už několik let soustředíme. Řešení stížností jednotlivých seniorů přitom tvoří jen jednu část naší činnosti. V tomto případě se na nás senioři obrací hlavně s pochybnostmi, zda mají správně přiznaný starobní důchod, potřebují pomoc týkající se dávek na bydlení nebo příspěvku na péči, pokud ztrácí soběstačnost a potřebují pomoc a péči dalších osob. Už několik let se však systematicky věnujeme kvalitě sociálních služeb poskytovaných v zařízeních pro seniory. Opakovaně provádíme návštěvy těchto zařízení, upozorňujeme na nedostatky, na riziko špatného zacházení, ale i na příklady dobré praxe. Výrazně jsme také přispěli k otevření diskuze o neregistrovaných zařízeních, kde žijí senioři často v nedůstojných podmínkách a není jim zaručen ani minimální standard péče. Společně s ministerstvem a krajskými úřady nyní pracujeme na zlepšení situace. Zrovna nedávno jsme pořádali kulatý stůl, který se zabýval tím, jak mohou krajské úřady vynucovat nápravu a zlepšení podmínek.

Je něco, s čím jste u práce ombudsmanky nepočítala, co vás překvapilo, na co jste nebyla připravena?

Působila jsem šest let jako zástupkyně prvního ombudsmana Otakara Motejla a spolupodílela jsem se tak na vybudování této instituce. Jako ombudsmanka jsem se tedy v podstatě vracela do známého prostředí. Samozřejmě, že se v mezidobí rozšířila působnost ombudsmana, zdokonalily se pracovní postupy, změnila se organizační struktura Kanceláře veřejného ochránce práv apod., ale o žádné z těchto věcí ale nemohu říct, že bych s ní nepočítala a nebyla na ni připravena. Opravdu jsem věděla, do čeho jdu.

Jsou nějaké témata v oblasti lidských práv v Česku, která jsou tabu? Které si naše společnost snaží bagatelizovat, nemluvit o nich?

Opakovaně se setkávám s odmítáním možnosti, že u nás dochází k diskriminaci, nebo dokonce se zpochybňováním, zda vůbec něco takového obecně existuje. Přitom podle výzkumu, který jsme v rámci České republiky dělali, se každý desátý dospělý setkal s nějakou formou nerovného zacházení. Ještě tak jsme ochotni připustit nerovné zacházení v oblasti práce a zaměstnání z důvodu věku nebo zdravotního postižení, ale už třeba existence nerovnosti žen a mužů je často zpochybňována. Do jisté míry tabuizované jsou záležitosti týkající se sexuální orientace, v návaznosti na celosvětovou situaci lidé odmítají diskuzi o právech osob jiného vyznání a samozřejmě musím zmínit i otázku rovného postavení příslušníků romské komunity. Tam je diskriminace velmi častá a je před námi hodně práce to změnit.

Kde má podle Vás ČR v současnosti největší mezery v dodržování lidských práv?

Málokdo si vlastně komplexně uvědomuje, jak systém ochrany lidských práv funguje. Existuje také slabé povědomí o tom, že především lidé sami by měli svá práva bránit, nečekat až se jich někdo zastane. Myslím si také, že chybí systematičtěji pojatá výchova k lidským právům ve školách.

Co Vás nejvíc trápí a co nedokážete ovlivnit?

Některé změny se prosazují déle a obtížněji, než bych si přála. Stává se, že zjistím systémovou chybu, kvůli které se určitá skupina lidí ocitá ve velmi obtížné a nespravedlivé životní situaci. Je zřejmé, kde je problém a jak by se měl odstranit, ale musí k tomu být i dostatek politické vůle. Ta někdy bohužel chybí. Nezbývá pak, než se obrnit trpělivostí a znovu a znovu zákonodárce přesvědčovat. Musím ale říct, že i když je to někdy běh na dlouhou trať, nakonec se nám pozitivní změny daří prosazovat.

Odkaz:

http://www.ochrance.cz/

Jaké poslání má vlastně ombudsmanka? Především chránit občany před nečinností nebo špatným rozhodnutím orgánů státní správy. Pokud zjistí, že konkrétní orgán pochybil, je v její pravomoci vyzvat jej k nápravě. Když se tak nestane, umožňuje jí zákon jako nejvyšší sankci zveřejnění případu. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě a usiluje o respektování jejich základních práv. Anna Šabatová se snaží literu zákona o Veřejném ochránci práv naplnit a tím přispívat k prosazování práva na rovné zacházení pro každého. Jako neviditelná nit se jejím životem line snaha pomáhat bezbranným a diskriminovaným. A to i přesto, že někdy jí bývá vyčítáno její „zaryté trvání“ na zákonu a právu.

Zdroj: foto  archiv OnaDnes.cz

18.12.2016 | Martin Motloch

19 komentářů: “Anna Šabatová – ombudsmanka pro lidská práva”

 1. František Volenec napsal:

  Prosím pěkně o Emil na paní ombusmanku Šabatovou . děkuji za vstřícnost
  Volenec

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   e-mail přímo na paní ombudsmanku nenajdete, musíte se obrátit na podatelnu nebo další kontakty, které naleznete zde: https://www.ochrance.cz/kontakty/

 2. muselík vaclav ing napsal:

  jako duchodce se setkavam s nasledujícím-polovicní vstupné na určité kulturní akce pro duchodce nad 70 let.mužete mě řict jaký je rozdíl mezi duchodcem cca 65letým a tim nad 70 let-není to diskriminace-ted se s tomto fenoménem setkame na mff festivalu ve stražnici.dekuji za odpověd

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   podmínky pro vstup si bohužel určuje každý provozovatel sám, je tedy zcela na něm, jaké si nastaví podmínky.

 3. Sára Selucká napsal:

  Dobrý den, potřebuji pomoci v souvislosti s mým 11-letým synem. Byl mi jeho otcem, bývalým manželem unesen před 4 lety. Díky vlivné advokátce a konexím ho získal otec soudně do péče. Nyní chce syn ze své vlastní vůle zpět ke mně, své matce, odjel z Vysočiny i proti vůli otce na přijímací zkoušky na 8-leté gymnázium v Praze a byl přijat.
  Nyní jsme v situaci, kdy mu otec brání nastoupit na gymnázium a nechce ho pustit ke mně, žiji v Praze. Situaci jsem řešila soudně, ale soudkyně je zaujatá vůči mě, nechce stanovit jednání a trvá už na 2. posudcích od soudních znalců. Já po zkušenostech z roku 2014 nemám již v posudky ani soudy důvěru, soud vzdávám. Je nějaká mimosoudní cesta, aby otec umožnil synovi studovat školu, kterou si sám vybral? Už jsem z toho vyčerpaná. Sára 608111391

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   vzniklou situaci by s vámi měli řešit pracovníci sociálně-právní ochrany dětí na příslušném úřadě. Mimosoudní řešení je možné např. pomocí mediátorů, nicméně obě strany musí být ochotny situaci řešit. Mediační dohodu může soud schválit jako platnou.

 4. Sochorek Stanislav napsal:

  Vbezpečnostní agentuře Fenix..firma AMO v Ostravě,dochází k nedodržování zákoníku práce.Strážní pracují 24. i více hodin nepřetržitě,firma jim odmítá proplatit paragrafy při odběru krve,při stěhování aj.To vše s požehnáním bezpečnostních techniku firmy i AMO…

 5. Eva Přikrylová napsal:

  Dobrý den,nevím,jak dál,zdědila jsem pozemek na hřbitově,posázený hroby,nabídla jsem jej obci za vyměnu,ale pozemek pro mě nemají,,potom za odkup ,ale cena se jim zdá být vysoka ,chci 350 000,. což si myslím že je cena adekvátní za stavební pozemek.Ou mi nabízí 27 000,,přitom jsem za 14 let od nich nedostala ani korunu,ani smlouvu o nájemném.Na poslední vyzvu 12.12.2016 mi vůbec neodpověděli.Nový zakoník o pohřebišti mi nijak nepomohl.Je mi 56let a jsem vdova.Peníze si chci uložit na zlé časy,budu muset tedy pozemek prodat překupníkům?Čekat dalších deset let až se zastupitelé OU rozhodnou už nechci.Poradíte mi prosím,co bych s timto mohla udělat dál? Děkuji.S pozdravem Eva Přikrylová Milonice

  • admin napsal:

   Dobrý den, s tímto dotazem vám pomohou odborníci. Než se rozhodnete pro jakékoliv řešení, doporučujeme důkladně na internetu prověřit danou osobu nebo firmu a ověřit si, že např. není v insolvenci. Ve vašem případě doporučujeme využít bezplatnou právní poradnu, která může být součástí sociálních služeb. Například Centrum sociálních služeb v daném okrese nebo různé neziskové organizace.

 6. Marhita napsal:

  Prosim budou rusit stravenky vask nam chybi penize verejna sluzba delat za 20 korun mam zdravotni potize manzel taky tak mam delat tu verejnou sluzbu

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   na tento dotaz nedokážeme odpovědět, obraťte se na příslušné orgány, např. Úřad práce.

 7. Lucie Blažková napsal:

  Dobrý den

  nevím, jesl se na Vás obracím správně, ale jswem už zoufaláý ve své situaci a chci Vás poprosit o omoc. Jserm na vozíku s postiáením očí po porodech, ky jsem progělalůadvě krvácení do mzku. Pýesto jsem dceru neviděla osm let a syna tři roky. Nevím, jak moc se mám rozepiusovat se svým životním příběhem. Uý jsem psala i do tv barrandov a panu Janu Musilovi. Vždy bez odp=ovědi., Jak se mám domoci svých práv matky ? Můj otec-opatrovník mi vedce finanční hospodaření tftransparentně a bezchybně, však moje zájmy nehájí. Co se týká kontaktu sdětmi, akorát mi vynadá, ýe píšu na sociálku. Ani nemám papír od soudu o svěření dětí do péče otce. Otec je zadobře s otcem dětí a mě ze všeho vynechávají. Ptal,a jsem se kdo mi tedy dá informace o tom, jesxtli syn a dcera žijí a v jakém jsou zdravotním stavu. Děti se mnou komuniíkovat nechtějí, jsou zmanipulované. Budu vděčna za jakoukoli radu. děkuji Blažková Lucie

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   děkujeme za projevení důvěry. Vaše situace je poměrně komplikovaná. Nicméně doporučujeme kontaktovat OSPOD (odbor sociálně-právní ochrany dětí) na příslušném úřadě, tedy tzv. sociálku. Zde vám vysvětlí všechny kroky a pomohou nalézt řešení v této situaci. Držíme palce.

 8. Vítková Jana napsal:

  Dobrý den, prosím o radu.Na pozemku pro skupinovou výstavbu jsme ze zákona museli vybudovat tzv. retenční nádrž ,za platili jsme asi 200000,-Kč.V současné době však se nikdo nechce o tuto nádrž starat, pozemek, na němž stojí nechce nikdo s nádrží koupit.Chtěla bych se tedy zeptat, jestli je nějaký zákon na to, aby si někdo nádrž od nás převzal? Mně i manželovi je 69 roků,ale nevíme co s tím. Moc děkuji za odpověď

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   s tímto dotazem se prosím obraťte na odborníky. Můžete kontaktovat například bezplatné internetové právní poradny.
   https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/home/jak-a-kdy-poslat-dotaz-do-poradny.html

 9. Jana napsal:

  Dobry den chci se zeptat jsem na socialce jsem po leceni rakoviny ted bohužel zacli vyplácet místo penez stravenky ale ja bohužel diky svým zdravotnim problemum nejsem schopna si poradne nakoupit v miste vice obchodu kde tyto stravenky berou chci se zeptat zda je mozny ze by tento systém zrusili to je strasny ja bych do práce sla ale nemuzu za zdravotni problémy které mam a to mam dve deti a ve skole nebo jízdenky zaplatit nemuzu stravenkou dekuji Jana

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   s tímto vám bohužel nepomůžeme, obraťte se na Úřad práce, který o dávkách rozhoduje.

 10. Vojtěch Jačo napsal:

  Dobry den, potřebuji poradit co mám dělat dál s případem o příspěvěk na uznaní schodolezu a automobilu. jsem 4 měsíce po amputaci nohy pod kolenem bydlím na bytovce kde je 15 schodu je mi 64 let což po jedné noze to nejde žiju jen s manželkou ta má 67 let tak sedim celé ty měsíce jen doma. co se tyče auta které má 22 let nemá to posilovač spojky a je to sedan kde nedám vozyk. vše mi bylo zamítnuto že mám jen lehké postižení. mám se odvolat či to nemá žádnou cenu jsem s toho neštastny proto že to takto dopadlo. jsem invalida druhé skupiny již 22 let tak že s vlastní pomocí si to nemužu dovolit. Moc děkuji za radu a odpis. s Pozdravem Vojtěch Jačo Suchá Loz 74, 687 53

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   děkuji za dotaz. Ve vašem případě bystě měl mít nárok na Příspěvek na zvláštní pomůcku, o kterou se žádá na Úřadu práce. Zde se můžete podívat na seznam diagńoz, které jsou indikací pro zvláštní pomůcku: http://ligavozick.skynet.cz/ip/indikace.doc
   Zjistím pro vás konkrétní informace.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky