otec
Úřady

Jaké jsou podmínky pro otcovskou dovolenou?

Novinkou letošního roku je otcovská dovolená, tzv. otcovská. Tatínkové mohou využít týdenní dovolenou po narození miminka. Dávka se vyplácí z nemocenského pojištění. Tato novinka je v platnosti od 1. února. Přečtěte si, jaké jsou podmínky uplatnění.

Kdy lze na otcovskou nastoupit?

Otcovskou lze čerpat prvních 6 týdnů od narození dítěte. V zaměstnání je nutné požádat zaměstnavatele o nástup na otcovskou.

Kdy vzniká nárok na otcovskou?

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je u zaměstnanců povinné. Jiná situace je u OSVČ. Aby mohli podnikatelé čerpat otcovskou, musí si platit nemocenské dobrovolně, a to alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Zároveň po dobu pobírání dávky nesmí OSVČ vykonávat výdělečnou činnost.

Jak dlouho je dávka vyplácena?

Dávka se vyplácí 7 kalendářních dní ode dne nástupu na otcovskou. Na otcovskou lze nastoupit kdykoliv v šestinedělí. Nárok na dávku lze uplatnit pouze jednou a čerpání dávky nelze přerušovat.

Jaká je výše otcovské?

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se obvykle zjišťuje za posledních 12 kalendářních měsíců. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na otcovskou. Kalkulačku naleznete zde.

Jak o otcovské zažádat?

Žadatel musí vyplnit Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). První stranu vyplní zaměstnanec, druhou stranu zaměstnavatel. Po uplynutí 7 dní zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis Okresní správě sociálního zabezpečení. OSVČ budou žádost o otcovské uplatňovat po uplynutí 7 dnů otcovské přímo u Okresní správy sociálního zabezpečení.

Kdo nemá nárok na otcovskou?

Nárok nemají:

  • studenti,
  • osoby vedené v evidenci Úřadu práce,
  • zaměstnanci na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč,
  • pokud je dítě z jiných než zdravotních důvodů umístěno do zařízení poskytující nepřetržitou péči.

Více informací o otcovské naleznete na stránkách Správy sociálního zabezpečení.

Zdroj: foto-pixabay

19.3.2018 | Michaela Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky