příspěvek na dopravu vlak
Úřady

Kdo má nárok na příspěvek na dojíždění do práce či příspěvek na stěhování?

Víte, že můžete požádat Úřad práce o příspěvek na dojíždění do práce nebo na přestěhování? Příspěvek na dojíždění je poskytován ve výši od 1000 Kč do 3500 Kč. Příspěvek na přestěhování činí jednorázově 50 000 Kč. O příspěvky mohou žádat uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců a dojíždí do zaměstnání mimo své bydliště, případně se stěhují za novým zaměstnáním.

Co je příspěvek na dojíždění za zaměstnáním?

Oficiálně se příspěvek nazývá Příspěvek na podporu regionální mobility nebo Příspěvek na dojížďku. Hlavním smyslem je motivace nezaměstnaných, aby dlouhé vzdálenosti dojíždění nebyly překážkou. Příspěvek na dopravu je určen na úhradu nákladů spojených s dojížděním do zaměstnání. Lze ho využít nejen na veřejnou dopravu, ale i na palivo do auta, ubytování nebo hlídání dětí. Příspěvků může využít osoba, která je v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců. V některých případech může být lhůta zkrácena, např. v případě, kdy uchazeči nelze najít vhodné zaměstnání v místě bydliště z důvodu zdravotního stavu. Výjimka platí i u těch uchazečů, kteří se ocitli nezaměstnaní kvůli hromadnému propouštění.

Jak příspěvek získat?

Výše příspěvku je závislá na vzdálenosti dojíždění. Pokud je vzdálenost do 10 km, výše příspěvku činí 1000 Kč. Při vzdálenosti 10 – 25 km činí výše příspěvku 1500 Kč, při vzdálenosti 25 – 50 km 2500 Kč a nad 50 km 3500 Kč. Pokud je vzdálenost menší než 10 km, příspěvek se poskytuje pouze v případě, že není žádné spojení hromadnou dopravou. Pro získání příspěvku je nutné uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, případně i na dobu určitou, ale na dobu minimálně 6 měsíců. Příspěvek může být vyplácen nejdéle po dobu 12 měsíců. Na příspěvek nemá nárok osoba, která u stejného zaměstnavatele v posledních dvou letech již pracovala.

Jak požádat o příspěvek?

Žádost je nezbytné podat v době, kdy se nacházíte v evidenci Úřadu práce. Úřadu musíte doložit pracovní smlouvu a doložit bezdlužnost vůči státu (získáte na finančním úřadě). Úřad s vámi sepíše písemnou dohodu a příspěvek začne vyplácet každý měsíc po předložení výplatní pásky. Ta je důkazem, že u zaměstnavatele pracujete. Žádost musí být podána nejpozději 1 pracovní den před očekávaným nástupem do nového zaměstnání. Výplatní páska se předkládá opakovaně a příspěvek může být vyplácen maximálně po dobu 12 měsíců.

Nárok na příspěvek nemá ten, jehož mzda je vyšší než 1,5násobek průměrné hrubé mzdy (41 580 Kč pro rok 2019).

Co je příspěvek na přestěhování?

Pro získání příspěvku na přestěhování za prací platí obdobné podmínky jako pro příspěvek na dojíždění. Uchazeč musí být v evidenci Úřadu práce alespoň 5 měsíců. O příspěvek lze však žádat i v době, kdy jste se za prací již přestěhovali, nejpozději však do půl roku od stěhování. Je však nezbytné splnit určité podmínky. Je třeba doložit své původní bydliště a novou kupní nebo nájemní smlouvu. Druhou podmínkou je, že nové bydliště musí být vzdušnou čarou minimálně 50 km od původního bydliště. Týká se pouze území České republiky. Žádat o příspěvek na přestěhování lze pouze jednou za 3 roky. Výše jednorázového příspěvku činí 50 000 Kč.

Jak požádat o příspěvek na přestěhování?

Žádost o příspěvek se podává na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se nacházelo původní bydliště a kde jste byli v evidenci. Je nezbytné, abyste doložili adresu původního pobytu, uzavřenou pracovní smlouvu a novou kupní nebo nájemní smlouvu nového bydliště. Nárok na tuto dávku nemají všichni. Vždy záleží na konkrétní situaci na trhu práce a na dohodě mezi vámi a Úřadem práce.

Zdroj foto: pixabay

16.10.2019 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme