zoufalá
Úřady

Podpora v nezaměstnanosti. Jaké jsou podmínky?

Každý z nás se může ocitnout v situaci, že přijde o práci. Sehnat novou práci může být někdy obtížné. V tomto případě můžete žádat o podporu v nezaměstnanosti. Jejím cílem je dočasně pokrýt výpadek příjmů.

Podpora v nezaměstnanosti je určena těm, kteří přišli o zaměstnání, jsou v evidenci uchazečů Úřadu práce a splňují zákonem stanovené podmínky. Výše podpory se počítá z předchozí mzdy. Kalkulačku můžete využít zde.

Kdo má na podporu nárok?

Nárok na podporu má uchazeč o zaměstnání, který je veden na Úřadu práce. Podmínkou je, že uchazeč musí být zaměstnán alespoň 12 měsíců za poslední dva roky před zařazením do evidence a mít zaplacené důchodové pojištění. Týká se to i práce „na dohodu“. Do rozhodné doby pojištění se počítá rovněž:

 • péče o dítě do 4 let
 • péče o osobu s různým stupněm závislosti
 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
 • dočasná pracovní neschopnost
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby
 • výkon veřejné služby více než 20 hodin týdně.

Zde si můžete vyplnit žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Kdo nemá na podporu nárok?

I když je splněna některá z výše uvedených podmínek, nárok na podporu zaniká, jestliže:

 • pobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění (tj. nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství)
 • jste 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání dostali výpověď za hrubé porušení povinností
 • jste 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání dostali výpověď za hrubé porušení jiné povinnosti zaměstnance
 • vám vznikl nárok na výsluhový příspěvek vyšší, než by byla podpora v nezaměstnanosti (pokud je příspěvek nižší, dostanete rozdíl mezi podporou a příspěvkem)
 • vykonáváte nekolidující zaměstnání
 • jste ve vazbě.

Kdy a kde o podporu žádat?

O podporu musíte požádat do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání. Na Úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště podejte žádost o zprostředkování zaměstnání. Žádost o podporu v nezaměstnanosti nemůžete podat bez předchozí žádosti o zprostředkování zaměstnání. Všechny důležité formuláře můžete vyplnit on-line zde.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Podpůrčí doba je stanovena s ohledem na věk. To znamená, že podporu můžete pobírat:

 • do 50 let 5 měsíců
 • od 50 let do 55 let 8 měsíců
 • pro starší 55 let 11 měsíců

Pokud byste v podpůrčí době nesehnali zaměstnání, můžete podat žádost o dávky v hmotné nouzi. Avšak dále zůstáváte v evidenci uchazečů o zaměstnání a stát za vás platí zdravotní pojištění.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory je závislá na výši výdělku z posledního zaměstnání. Můžete pobírat:

 • první dva měsíce 65 % průměrné měsíční čisté mzdy
 • další dva měsíce 50 % průměrné měsíční čisté mzdy
 • do konce podpůrčí doby 45 % průměrné měsíční čisté mzdy.

Pozor! V případě, že dostanete odstupné, vyplácení podpory se odloží. Tzn. pokud dostanete odstupné ve výši tří platů, podpora se začne vyplácet od 4. měsíce.

Pokud vaše poslední zaměstnání skončí na základě dohody se zaměstnavatelem nebo zaměstnání opustíte sami, dosahuje výše podpory 45 %. V případě propuštění z důvodu závažného porušení pracovní kázně může být vyplacena podpora ve výši životního minima.

Podpora v nezaměstnanosti má svůj strop, maximálně lze vyplatit 15 660 korun.

Podpora v nezaměstnanosti u OSVČ

I živnostník nebo podnikatel může žádat o podporu v nezaměstnanosti. Musí splnit následující podmínky:

 • pozastavit nebo ukončit živnost
 • zaevidovat se na Úřadu práce
 • mít v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců placené sociální pojištění nebo splňovat podmínky náhradní doby zaměstnání.

Délka podpůrčí doby u OSVČ

 • první dva měsíce 65 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu
 • další dva měsíce 50 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu
 • do konce podpůrčí dobu 45 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ pro sociální pojištění naleznete v přehledu příjmů a výdajů, které jste podávali na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud budete žádat o podporu v nezaměstnanosti, pamatujte, že jako uchazeč o zaměstnání máte nejen svá práva, ale i povinnosti. Je škoda, abyste přišli o dávky např. z důvodu nedostavení se na schůzku.

Zdroj: foto-pixabay

23.10.2017 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme