příspvěvky
Úřady

Poradíme si ….. s příspěvky pro osoby zdravotně postižené

Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením představují důležitou finanční pomoc, která může ulehčit život s handicapem.

O jaké příspěvky se jedná? Jde o:

 1. příspěvek na mobilitu
 2. příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na mobilitu

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?

 • osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“
 • opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální či zdravotní služby

Výše příspěvku na mobilitu

 • činí za kalendářní měsíc 400 Kč
 • vyplácí se zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží
 • pokud o to požádáte, může být tento příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel

Na co si dát pozor ?

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nemáte v případě, že jste po celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení (například pokud jste v nemocnici či v lázních).

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek je poskytován osobám, jejichž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý (tedy podle poznatků současné vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok):

 • starším 1 roku
 • starším 3 let (v případě příspěvku na úpravu bytu)
 • starším 15 let (v případě pořízení vodícího psa)

Co jsou zvláštní pomůcky?

Zvláštní pomůcky jsou zjednodušeně řečeno věci, které lidé s handicapem potřebují pro sebeobsluhu, usnadňují jim pohyb doma či venku, pomáhají jim komunikovat, vzdělávat se či pracovat. Dělí se do několika kategorií, podle druhu postižení.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku – jak se liší podle ceny pomůcky?

Pomůcka stojí méně než 24.000 Kč

Příspěvek je poskytnut jen osobě, která má příjem nižší než osminásobek životního minima (spoluúčast činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč).

Pomůcka stojí více než 24.000 Kč

V tomto případě se příspěvek stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350.000 Kč (s výjimkou příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400.000 Kč).

Výše příspěvku na motorové vozidlo se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na motorové vozidlo činí 200 000 Kč.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000 Kč (850.000 Kč v případě pořízení schodišťové plošiny).

Nepřehlédněte:

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má speciální úpravu pro pořízní motorových vozidel.

Vyhláška č. 388/2011 Sb., v příloze č. 1 uvádí celý Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se příspěvek poskytuje.

Co možná nevíte?

 • Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže se jedná o zdravotnický prostředek, který je částečně nebo plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou.
 • Příspěvek lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců před dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku.
 • Příspěvek je možné poskytnout i na pomůcku, která není výslovně uvedena v příslušné vyhlášce, ovšem za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.
 • Vrácení příspěvku na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrné části – nezapomeňte se informovat na krajské pobočce Úřadu práce, v jakých případech musíte, či nemusíte příspěvek vracet.

Jak získat tyto příspěvky?

Vyplácení příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku je v kompetenci Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (více informací naleznete na portálu MPSV.

Zdroj: foto-Pixabay,  text-časopis Můžeš

28.11.2016 | Petra Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky