příspěvek
Úřady

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována, které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Přiznání nároku

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozím odstavci.

Nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Jak a kde požádat

Úřad práce, obor nepojistných dávek. Žádost je možno podat nejdřív v měsíci, kdy dítě dovrší 1 rok věku.

Doba pobírání dávek

Dávka je vyplácena ode dne podání žádosti. Zpětné doplácení není zákonem umožněno.

Výše příspěvku na mobilitu

Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 400 Kč. Příspěvek je vyplácen ve stejné výši u ZTP i ZTP/P. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Kdo může příspěvek na mobilitu pobírat?

V případě, že žadatelem příspěvku na mobilitu je nezletilé dítě, obdrží příspěvek jeho zákonný zástupce. Dávku pobírá dítě, hospodaří s ní ale jeho rodič (zákonný zástupce).

Co dělat, když není nárok?

Opravné prostředky jsou popsány ne formuláři v části „průběh řízení“. Nejprve se odvolejte k MPSV, v případě neúspěchu požádejte o přezkoumání rozhodnutí u MPSV, poslední možností je využití správní žaloby u příslušného soudu.

Na co si dát pozor?

Končí-li vám platnost průkazu OZP (resp. ZTP nebo ZTP/P) ohlídejte si termíny ukončení výplaty příspěvku na mobilitu (datum najdete v rozhodnutí, které jste obdrželi při přiznání dávky). Nejpozději v průběhu následujícího měsíce po skončení nároku na příspěvek na mobilitu, je třeba podat novou žádost, aby dávka plynule navazovala.

Kde získat formulář?

Formulář lze vyzvednout na kterémkoliv úřadě práce. Elektronický formulář příspěvku na mobilitu je umístěn na stránkách MPSV:

http://portal.mpsv.cz/forms

Stačí jen vyplnit on-line a odentrovat.

Příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku, držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována, a která není umístěna v pečovatelském zařízení typu domov seniorů, dům s pečovatelskou službou a podobně.

16.2.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky