peníze
SituaceÚřady

Senioři si v příštím roce polepší

Stejně jako v loňském roce dojde i v tom nadcházejícím k navýšení důchodů. Navýšení u většiny důchodů se bude pohybovat v rozmezí 700 Kč až 900 Kč. Nárok na něj mají všichni občané, kteří pobírají starobní důchod. Není třeba vyplňovat žádné formuláře, důchod bude přepočítán automaticky. 

Nárok na navýšení důchodů mají všichni jeho příjemci, tedy nejen příjemci starobních důchodů, ale i invalidních a pozůstalostních. Navýšení se týká i příjemců předčasného starobního důchodu.

Jak se počítá výše důchodu?

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná. V roce 2019 činí 3270 Kč. Pro rok 2020 se zvyšuje o 220 Kč, tedy na 3490 Kč. Do procentní výměry se promítají odpracované roky a výše výdělku. Procentní výměra stoupne o 5,2 % a navíc ještě o 151 Kč. Důchodce, který například pobírá důchod ve výši 11 000 Kč si od nového roku polepší na 11 773 Kč. Kolik bude činit váš důchod po navýšení, si můžete vypočítat zde.

Další navýšení pro starší 85 let

Senioři starší 85 let mají nárok na další navýšení důchodů celkem o 1000 Kč, a to především z důvodu zvýšených výdajů na péči a léky.

Navýšení důchodů se automaticky promítne do lednové splátky v roce 2020. Týká se jak starobních důchodů, tak i invalidních a pozůstalostních, tedy vdovských/vdoveckých a sirotčích.

Zdroj: foto-pixabay

 

30.9.2019 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme